Osoby, które w 2020 roku pracowały w Holandii, najpóźniej do końca marca powinny otrzymać roczną informację o dochodach (Jaaropgaaf) od swoich pracodawców. Dokument umożliwia rozliczenie w urzędzie skarbowym, a dane w nim zawarte są niezbędne do obliczenia wysokości zwrotu podatku. Jednak w większości przypadków do kalkulacji zwrotu, potrzebne są jeszcze dodatkowe informacje, nie wynikające bezpośrednio z samego Jaaropgaafu. Wynik rozliczenia przed holenderskim Belastingdienst jest uzależniony od ogólnoświatowej sytuacji podatnika. 

Status rezydenta

Kluczową kwestią przy rozliczeniach jest informacja, czy podatnik kwalifikuje się na rozliczenie jako rezydent holenderski. Takie rozliczenie zawsze jest bardziej korzystne, ponieważ można zastosować dodatkowe ulgi podatkowe i tym sposobem znacznie powiększyć kwotę zwrotu. Aby dokonać rozliczenia na zasadach obowiązujących rezydentów, niezbędne jest załączenie zaświadczenia UE/WE z polskiego urzędu skarbowego. Zaświadczenie musi potwierdzać, że co najmniej 90% dochodów ogólnoświatowych w danym roku pochodziło z tytułu pracy w Holandii.

W przypadku kiedy podatnik nie posiada statusu rezydenta, wciąż może mu przysługiwać zwrot podatku z Holandii, choć niektóre przysługujące dodatki lub ulgi nie są brane pod uwagę przy takim rozliczeniu.

Rok podatkowy

W każdym roku mają zastosowanie inne progi podatkowe. Rozliczenie ze rok 2020 jest dla podatników korzystniejsze niż lata ubiegłe ze względu na zmiany w holenderskim systemie podatkowym.

Przykład: Jeśli w 2020 roku podatnik zarobił 12 000 € i  podatek wynosił 1866 euro, to jako rezydent otrzymałby za rozliczenie za 2020 - 180 euro (oczywiście kwota różni się w zależności od czynników jak np. ilość przepracowanych dni). 

Wiek

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość zwrotu jest wiek podatnika. Osoby powyżej 65 roku życia, które zarobiły poniżej 20 384 €  mają odprowadzane 36,65% podatku od wynagrodzenia. Mogą one otrzymać również ulgę podatkową dla osób w podeszłym wieku.

Partner fiskalny

Jeśli podatnik ma partnera fiskalnego lub jest w związku małżeńskim, może złożyć wspólne zeznanie podatkowe, co w większości przypadków jest znacznie korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne.

Przykład: Dwóch podatników było w roku 2020 rezydentami podatkowymi. Jeden z nich uzyskał dochód 8286 euro, odprowadził od tej kwoty 1860 euro podatku, pracował od sierpnia do grudnia. Kwota zwrotu, którą otrzymał to 145 euro.

Drugi podatnik skorzystał z usług naszej firmy rozliczając się wspólnie z partnerem fiskalnym. Miał dochód 11 430 euro. Dzięki skorzystaniu z tzw. rozliczenia rozłąkowego jego zwrot podatku wyniósł 446  euro dla niego, a jego partner fiskalny otrzymał dodatkowo aż 643 euro!

Rodzaj dochodu

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość zwrotu podatku są źródła, z których pochodzi dochód. W sytuacji, gdy podatnik przebywał na zasiłku chorobowym, nadal może się starać o zwrot podatku, a dodatkowo niektóre koszty leczenia mogą zostać odliczone, co może wpłynąć na powiększenie kwoty zwrotu. Dotyczy to kosztów, które nie są objęte polisą ubezpieczeniową.

W sytuacjach, gdy podatnik miał dodatkowe źródło dochodu w postaci pracy dorywczej, np. „bijbaan” lub pracował jako freelancer, podatek od tych dochodów mógł nie zostać odprowadzony, co z kolei może zmniejszyć kwotę zwrotu podczas rozliczenia.

Ulgi podatkowe

Zwrot podatku to w praktyce nadpłata, która powstała wskutek rozliczenia z holenderskim urzędem. Jeśli pracodawca odprowadzał zbyt wysoki podatek, podatnik może otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Warto jednak pamiętać, że stosując przysługujące w danej sytuacji ulgi podatkowe, znacznie można zwiększyć wartość nadpłaty, a co za tym idzie – odzyskać więcej. Rząd holenderski przewiduje ulgi, z różnych tytułów. Jedne z najbardziej popularnych to ulga na dziecko czy ulga na edukację.

Przykład: Podatnik, który w 2020 roku pracował w Holandii 187 dni i zarobił 13 114 euro, podczas rozliczenia odzyskałby 243 euro. Jednak dzięki zastosowaniu ulgi na dziecko (inkomensafhankelijke combinatiekorting) uzyskał  zwrot wyższy o 900 euro!

Jak obrazują powyższe przykłady, na podstawie samych dokumentów od pracodawcy, bardzo trudno obliczyć jaki będzie wynik rozliczenia z Belastingdienst. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy osoby mające podobną historię zatrudnienia, dostaną zupełnie inny zwrot.

Jeśli zastanawiasz się jaką kwotę możesz odzyskać, wypełnij poniższy formularz. Wtedy nasz Konsultant zadzwoni do Ciebie i wyliczy prognozowaną kwotę zwrotu, uwzględniającą wszelkie przysługujące Ci ulgi i dodatki.  

Wypełnij formularz button