Rozliczenie dochodów z Irlandii

W 2019 roku nie należy spodziewać się większych zmian w irlandzkim systemie podatkowym. Rozliczenia można dokonać za okres do czterech lat wstecz. Aktualnie przyjmowane są zeznania podatkowe za lata 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019. Możliwe jest odzyskanie zarówno nadpłaconego podatku dochodowego, jak i nadpłaconej kwoty na ubezpieczenia społeczne.