Jaki obowiązek podatkowy ma Polak wyjeżdzający na Wyspy i podejmujący tam legalne zatrudnienie lub ten kto prowadzi własną działalność? Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące systemu podatkowego, który obowiązuje na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Sprawdź jakie podatki wchodzą w jego skład i kto ma obowiązek ich płacenia.

Głównym organem administracji rządowej, który dokonuje poboru podatków oraz nadzoruje przestrzegania wszelkich przepisów podatkowych jest urząd  odpowiednik polskiego US - HM Revenue & Customs.

Jakie podatki obowiązują w Anglii?

Podstawą systemu podatkowego w UK są tzw. podatki osobiste (ang. Personal Tax), które dotyczą określonego podmiotu. Można tutaj wymienić:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Income Tax);
  • podatek dochodowy od osób prawnych (ang. Corporation Tax);
  • składka na ubezpieczenie społeczne (ang. National Insurance Contribution);
  • podatek od zysków kapitałowych (ang. Capital Gains Tax);
  • podatek spadkowy (ang. Inheritance Tax);
  • lokalny podatek od nieruchomości (ang. Council Tax).

Najbardziej znanym jest podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Income Tax). Jest to podatek, który powinna opłacać każda osoba, legalne zatrudnienia w UK. Jego wysokość uzależniona jest głównie od dochodów. Podatek ten obejmuje dochody osobiste podatnika łącznie z dochodami np. z tytułu emerytury czy z wynajmu nieruchomości.

Ulgi podatkowe w Anglii

W momencie rozliczenia podatku osobistego można zastosować szereg ulg podatkowych, które znacznie zmniejszą wysokość należności przekazywanej państwu brytyjskiemu, a tym samym spowodują, że kwota zwrotu podatku z Anglii będzie dużo wyższa.

Zatrudnieni na umowę o pracę opłacają podatek automatycznie. Jest on pobieramy zaliczkowo od każdej wypłaty - w systemie PAYE (ang. Pay as You Earn). Podstawą do takiego rozliczenia jest informacja, znajdująca się na dokumencie o nazwie P60, gdzie umieszczone są dochody uzyskane przez pracownika w całym okresie trwania roku podatkowego.

Przypominamy, że  taki dokument pracownik otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego, który w UK trwa do 5 kwietnia. Natomiast w sytuacji gdy podatnik zakończył pracę przed 5 kwietnia, powinien otrzymać od swojego pracodawcy dokument o nazwie P45, który również może być podstawą do rozliczenia.

Zwrot podatku UKKiedy można liczyć na zwrot podatku z Anglii?

Między polskim a brytyjskim prawem istnieje zasadnicza różnica. W Wielkiej Brytanii nie każda osoba zatrudniona na etacie ma obowiązek składania swojego rocznego zeznania podatkowego. HMRC wychodzi z założenia, że pracownicy uczciwie odprowadzają poprawną wysokość zaliczki na poczet podatku i pracownik płaci dokładnie tyle podatku ile było konieczne. W związku z tym nie ma obowiązku rozliczenia. Zdarzają się jednak sytuacje, że fiskus pobrał zbyt dużą kwotę, ponieważ podatnik miał zawyżony próg podatkowy lub zarobił mniej niż obecna kwota wolna od podatku. Może dojść również do sytuacji gdzie podatnik był zatrudniony w kilku firmach. Wtedy warto postarać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii.

Jeśli pracowałeś w Wielkiej Brytanii przez kilka lat, ale nigdy nie ubiegałeś się  o zwrot podatku, możesz to uczynić przy okazji powrotu do Polski. W tym celu należy złożyć zeznanie podatkowe, można to zrobić raz w ciągu 5 lat – później niestety jest to niemożliwe i pieniądze przepadną. Pamiętaj! Rozliczenie z brytyjskim fiskusem nie oznacza, że będziesz miał zwrócony cały zapłacony podatek, mowa tutaj o kwocie, która stanowi jego nadpłatę.

Kwota wolna od podatku 

W każdym roku brytyjski rząd wyznacza kwoty wolne od podatku (tzw. personal allowance). W roku podatkowym 2019/2020 kwota ta wynosiła 12,500 GBP, w roku podatkowym 2020/2021 wynosiła 12,500 GBP. Aktualnie w roku podatkowym 2021/2022 wynosi 12,570 GBP.

Podatki w UK dla firm

Inaczej wygląda sytuacja u osób samozatrudnionych i tych, którzy prowadzą własne działalności. W takich przypadkach konieczne jest rozliczenie podatku w UK.

Podatki mają kilka istotnych cech: wynikają z obowiązków  podatnika wobec prawa, są nieodpłatne i obligatoryjne. Nie ma znaczenia czy dotyczą Polski, czy Wielkiej Brytanii - każdy powinien je płacić w przeciwnym razie należy liczyć się z karą. Warto więc uświadomić sobie jak działa system podatkowy w UK, aby nie narazić się urzędowi skarbowemu. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zwrotu podatku z Anglii, wypełnij poniższy formularz.

Wypełnij formularz button