Podczas ubiegania się o zwrot podatku za pracę za w Niemczech podstawą do wykonania rozliczenia jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, która powinna zostać wystawiona przez pracodawcę, podobnie jak miesięczne odcinki wypłat Abrechnung.

W przypadku gdy takie dokumenty się zagubią bądź nie zostaną przekazane przez pracodawcę, możliwe jest ich pozyskanie dzięki Identifikationsnummer. Jest to jedenastocyfrowy numer identyfikacyjny, przypisywany każdej osobie zameldowanej na terenie Niemiec i odpowiada polskiemu numerowi PESEL. Identifikationsnummer zawiera wszelkie informacje dotyczące podatnika oraz te związane z zatrudnieniem w danym roku podatkowym.

Dzięki numerowi identyfikacyjnemu można w prosty i szybki (2-3 dni) sposób skontaktować się z Niemieckim Urzędem Skarbowym w celu pozyskania niezbędnych danych, a następnie rozpocząć rozliczenie i wstępną kalkulację.

Jakie są korzyści z posiadania Identifikationsnummer?

  • Krótszy proces rozliczenia bez konieczności kontaktu z niemieckim pracodawcą

  • Skompletowanie wymaganych dokumentów ogranicza się do pozyskania informacji z polskich urzędów - UE/EOG

  • Oszacowanie wysokości zwrotu podatku jest szybsze i bardziej precyzyjne

  • Deklaracje oznaczone numerem podatkowym są szybciej rozpatrywane przez Niemiecki Urząd Skarbowy

  • Niemieccy urzędnicy mogą łatwiej wyszukać danego podatnika oraz udzielić mu bardziej szczegółowych informacji dotyczących etapu rozliczenia

Gdzie można znaleźć Identifikationsnummer?

Numer identyfikacyjny może nadać Bundeszentralamt für Steuern, czyli Centralny Federalny Urząd Podatkowy, z którego następnie podatnik otrzymuje oficjalne pismo potwierdzające nadanie numeru:

Niemiecki Urząd Skarbowy również nadaje numer identyfikacyjny, który znajduje się na decyzji podatkowej i jest umieszczony na pierwszej stronie w lewym górnym rogu.

Identifikationsnummer można także znaleźć na miesięcznych odcinkach wypłat -  Abrechnung, najczęściej opisany jako „St ID”. Zlokalizowanie tego numeru może okazać się trudne ze względu na różne wzory dokumentów. W takiej sytuacji wystarczy zgłosić się do naszej firmy i przesłać kopie dokumentów, a nasi specjaliści szybko udzielą niezbędnych informacji.

Jeżeli posiadasz numer podatkowy Identifikationsnummer i chcesz szybciej odzyskać swój zwrot podatku za pracę w Niemczech, wypełnij poniższy formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Wypełnij formularz button