W 2016 roku zarobki Polaków za granicą wyniosły ponad 119 mld zł

Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie 77 mld złotych, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły ponad 119,5 mld złotych.