14 marca 2016 roku duński Urząd Skarbowy rozpoczyna przyjmowanie deklaracji za rok 2015. Do tego dnia pracodawca ma obowiązek przesłania swojemu pracownikowi danych o dochodach i zapłaconym podatku dochodowym za rok poprzedni. W Danii nie ma obowiązku rozliczenia – ale jeżeli nie złożysz zeznania podatkowego, urząd rozliczy dokona automatycznego rozliczenia i nie naliczy żadnych ulg.

Jeżeli złożysz zeznanie podatkowe możesz mieć pewność, że otrzymasz wyższy zwrot bądź Twoja niedopłata zostanie obniżona. Po dokonaniu zmian w systemie i uzyskaniu informacji o wysokości zwrotu musisz zarejestrować tzw. Nem Konto. Nem Konto służy do przelania środków z nadpłaty podatku (nadpłaty będą przelewane na Nem Konta podatników od 4 kwietnia).

Nem Konto musi być zarejestrowane na Twoje nazwisko. Jeżeli nie masz utworzonego Nem Konta możesz to uczynić na kilka sposobów:

  • założyć Nem Konto w duńskim banku i poinformować o tym SKAT pod numerem telefonu
    (+45) 72 38 02 02 – otrzymasz zwrot w ciągu kilku dni bankowych;
  •  wysłać list do Betalingscentrum, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, Dania,
    podając swój nr CPR i IBAN i BIC / SWIFT dla konta bankowego zagranicznego;
  • wysłać e-mail ze strony US (TastSelv) podając numerCPR, IBAN iBIC /SWIFT
    dla konta banku zagranicznego – zwrot otrzymasz  w ciągu 90 dni.

Jeżeli masz niedopłatę powinieneś zapłacić ją do dnia 01.07.2016. Po tym dniu Duński SKAT ma prawo naliczyć dodatkową karę ze nieterminową płatność. Po dniu 01.07.2016 kara wzrasta o 4,9 %.

Jeśli pracowałeś w Danii i chciałbyś dokonać rozliczenia, możemy Ci w tym pomóc. Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i udzielimy szczegółowej informacji w tej kwestii.

źródło: www.skat.dk/SKAT.aspx,

Autor: Kinga Grzegórzko