Z dniem 01.01.2021 r. weszła w życie zapowiedziana reorganizacja struktury administracji finansowej na terenie Austrii.

Jednym z kluczowych punktów reformy jest połączenie wszystkich dotychczasowych jednostek urzędów skarbowych w jeden centralny organ administracji skarbowej o nazwie Finanzamt Österreich z siedzibą w Wiedniu.

Według zapewnień, zmiany te powinny  skutkować zdecydowaną poprawą codziennego kontaktu z urzędnikami i  znacznym przyśpieszeniem procedur skarbowych.

Austriacki Urząd Skarbowy posiada kompleksową jurysdykcję w zakresie wszystkich zadań, które nie są przypisane do innego organu podatkowego. Dotyczy to wszystkich zadań związanych z nakładaniem podatków. Jednostki organizacyjne poprzednich urzędów skarbowych będą funkcjonować jako biura Austriackiego Urzędu Skarbowego. Ze względu na nową strukturę urzędów wszystkie deklaracje podatkowe powinny być składane w Finanzamt Österreich skrytka pocztowa 260 z siedzibą w Wiedniu (Postfach 260, 1000 Wien).

Dodatkowo w celu uproszczenia procedur od 4 lipca 2020 r. wprowadzono niezmienny 9-cyfrowy numer podatkowy. Poprzedni numer rachunku podatkowego zostanie zastąpiony nowym numerem podatkowym, niezależnie od urzędu skarbowego, w którym jest przetwarzany. Będzie on generowany losowo i przydzielany na wniosek jak poprzednio. Istniejące numery pozostają bez zmian.

Jeśli pracowałeś na terenie Austrii i chciałbyś ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, wypełnij formularz a oddzwonimy do Ciebie i udzielimy bezpłatnej informacji.

Wypełnij formularz button