Rozłąkowe to ulga podatkowa, która jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego. Różnica polega na tym, że holenderski urząd podatkowy umożliwia wspólne rozliczenie nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. Rozłąkowe to nic innego jak część zapłaconego podatku, która nie została odzyskana w ramach rozliczenia indywidualnego.

Partner fiskalny – kto może nim być?

Status partnera fiskalnego automatycznie uzyskuje współmałżonek. Może nim być również osoba z którą podatnik tworzy zarejestrowany związek partnerski. Inne kryteria określające partnera fiskalnego to: ukończone 18 lat, zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy pod tym samym adresem co podatnik lub zameldowanie we wspólnie kupionym mieszkaniu. Rozłąkowe można również zastosować w przypadku osób, które mają wspólne konto w funduszu emerytalnym.

O holenderskie rozłąkowe można starać się do 5 lat wstecz. W przypadku, gdy zeznanie za poprzednie lata było już złożone do urzędu skarbowego, można wystąpić o korektę do lat wcześniej rozliczonych.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno podatnik zatrudniony w Holandii jak i jego partner fiskalny powinni spełniać następujące warunki: wspólny dochód  małżonków (lub partnerów) musi być w co najmniej 90% opodatkowany na terenie Holandii. Obydwoje powinni przedłożyć oświadczenie o dochodach UE/WE uzyskane od odpowiednich organów podatkowych w kraju zamieszkania.

Wysokość rozłąkowego uzależniona jest od kilku czynników. Decydująca kwestią jest przede wszystkim kwota podatku odprowadzona przez partnera, który był zatrudniony w Holandii (rozłąkowe powinno mieć pokrycie w zapłaconym przez niego podatku),  istotny jest również wiek współmałżonka czyli partnera fiskalnego oraz wysokość jego dochodu. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to 2 254 euro.     

Potrzebne dokumenty

W przypadku osoby, z którą chcemy dokonać wspólnego rozliczenia należy postarać się o numer BSN (odpowiednik polskiego NIP-u). Samemu trzeba posiadać natomiast jaaropgaaf czyli kartę podatkową wystawianą przez pracodawcę. Korzystając z usługi rozliczenia za naszym pośrednictwem nie musisz się martwić – wystąpimy o numer BSN dla Twojego partnera fiskalnego.

Jeśli jesteś zainteresowany rozliczeniem rozłąkowym, wypełnij formularz, a oddzwoni do Ciebie nasz Konsultant i udzieli szczegółowej informacji.

Wypełnij formularz button