W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku z Holandii. Zmiany mają duże znaczenie dla osób, które chcą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku ponieważ mogą one mieć bezpośredni wpływ na jego wysokość.

Niższe stawki podatku dochodowego

Jedną z najważniejszych zmian jest zmniejszenie odprowadzanego podatku dochodowego.  Proces ten ma potrwać do 2021 roku, a aktualna sytuacja na rok 2019 w porównaniu do roku poprzedniego wygląda w sposób następujący:

- dochód do 20 142 euro – 36,65%
- dochód do 34 404 euro – 38,10%
- dochód do 68 507 euro – 38,10%
- dochód powyżej 68 507 euro – 51,75%

Planowane zmiany będą najkorzystniejsze dla osób, których roczne dochody przekraczają 34 404 euro, ale nie są wyższe niż 68 507 euro, ponieważ w takim przypadku stawka odprowadzanego podatku zmniejsza się prawie o 3%.

Stopniowo będą wprowadzane tylko dwie stawki podatku dochodowego, które mają obowiązywać już od 2021 roku:

- dochód do 68 507 euro – 37,05%
- dochód powyżej 68 507 euro – 49,50%

Poza zmniejszeniem podatku dochodowego planowane jest także zmniejszenie liczby progów podatkowych z czterech do dwóch.

Zmiany w przyznawaniu powszechnej ulgi podatkowej

Do tej pory powszechna ulga podatkowa (algemene heffingskorting) była uwzględniana przez pracodawcę w rozliczeniu rocznym. Była ona przyznawana automatycznie i nie było konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych kroków, by ją otrzymać. Od 2019 roku ma się to zmienić, co oznacza, że wynagrodzenie zostanie pomniejszone o przyznawaną wcześniej ulgę. Będzie można ją jednak odzyskać. W jaki sposób?

Odzyskanie powszechnej ulgi podatkowej będzie możliwe dopiero przy złożeniu deklaracji podatkowej. Niestety nie każdemu będzie ona przysługiwała.

Kto ma prawo do powszechnej ulgi podatkowej?

Obie części ulgi, czyli część podatkową i część składkową, od 2019 roku będą mogli odzyskać tylko rezydenci. Rezydentami są osoby, które osiągnęły co najmniej 90% dochodów w Holandii. Natomiast osoby, które nie osiągnęły 90% dochodów w Holandii przy składaniu deklaracji podatkowej będą mogły odzyskać tylko część składkową. Mają do niej prawo osoby, które podlegają ubezpieczeniu w Holandii.

Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie wydatków związanych z przyznawaniem  ogólnej ulgi podatkowej każdemu pracownikowi w Holandii, a  także ograniczenie nadużyć związanych z obliczaniem jej przez pracodawców.

Wypełnij formularz button

Wysokość ulgi podatkowej

Ulga podatkowa polega na odliczeniu od dochodu lub od podatku określonej kwoty. Warto pamiętać, że im wyższe są dochody, tym niższa jest ulga. W 2019 roku maksymalna kwota takiej ulgi to 2477 euro (przy dochodach, które nie przekraczają 20 000 euro). Dla porównania, w 2018 ta sama kwota wynosiła zaledwie 2265 euro.

Zmiana wysokości ulgi pracowniczej

Kolejną zmianą, która ma istotne znaczenie dla osób zatrudnionych w Holandii, jest zmiana wysokości ulgi pracowniczej (arbeidskorting). Polega ona na pomniejszeniu podatku dochodowego i jest dokonywana przez pracodawcę. W odróżnieniu od powszechnej ulgi podatkowej, nadal będzie ona uwzględniana w rozliczeniu wypłaty przez pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że od 2019 roku część podatkowa tej ulgi będzie przysługiwać tylko obywatelom Unii Europejskiej. Część składkowa natomiast nadal będzie zależna od składek na ubezpieczenie społeczne.

Podobnie, jak powszechna ulga podatkowa, ulga pracownicza również jest uzależniona od wysokości dochodów. W 2019 roku maksymalna kwota ulgi pracowniczej ma wzrosnąć o ok. 365 euro.

Jeśli pracujesz lub pracowałeś w Holandii zgłoś się już teraz i zobacz jak możemy Ci pomóc.

Wypełnij formularz button