W związku ze zmianą przepisów w przyznawaniu zasiłku rodzinnego Kindergeld (więcej szczegółów), informujemy, że zbliża się termin przyjmowania przez Familienkasse wniosków wg dotychczasowych zasad. Od 1 stycznia 2018 roku będzie można uzyskać zasiłek tylko za ostatnie sześć miesięcy, a nie, jak to było dotychczas, za maksymalnie cztery lata wstecz – liczy się data otrzymania wniosku przez urząd. W przypadku opóźnienia można stracić nawet  16 tys. euro.  

Ze względu na nowe przepisy zmieniliśmy proces, co znacznie przyspieszyło składanie wniosków do urzędu. Jednak żeby zagwarantować Państwu rozpatrzenie wniosku wg starych zasad, prosimy o przesłanie pierwszej, niezbędnej do rozpoczęcia procedury części, do 30.11.2017 r.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu.

Wypełnij formularz button