Holenderski urząd odpowiedzialny za wypłacanie zasiłków rodzinnych (Sociale Verzekeringsbank) zamieścił na swojej stronie informację o wzroście kwot zasiłku Kinderbijslag.

Wysokość świadczenia jest zależna od wieku dziecka i przestawia się następująco:
- dzieci w wieku od 0 do 5 lat: 200,59 euro
- dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 243,57 euro
- dzieci w wieku od 12 do 17 lat: 286,55 euro.

Kinderbijslag w Holandii jest wypłacany raz na kwartał. Podane kwoty obowiązują od lipca 2017 roku, czyli zasiłek w takiej wysokości będzie wypłacany od trzeciego kwartału 2017 r.

Źródło: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/