Każdy, kto pracuje legalnie na terenie Austrii ma obowiązek odprowadzania tam podatku dochodowego, który zazwyczaj pracodawca przekazuje bezpośrednio do odpowiedniego urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego, pracodawca powinien przekazać pracownikom dokument L16, na podstawie którego można dokonać rozliczenia podatku i uzyskać zwrot podatku z Austrii. Kto ma obowiązek rozliczenia? Jakie kwoty można odzyskać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.
 

Obowiązek rozliczenia w Austrii

Osoby pracujące w Austrii i posiadające tam status rezydenta (nieograniczony obowiązek podatkowy), mają obowiązek rozliczenia przed austriackim Finanzamtem, jeśli ich roczny dochód przekroczył kwotę 12 000 euro. Za rezydenta uważana jest każda osoba, która pracowała w Austrii nieprzerwanie przez ponad pół roku (183 dni) lub jeśli jej dochody z Austrii wynoszą co najmniej 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

Jeśli podatnik przepracował mniej niż 183 dni w ciągu roku, nadal może dokonać rozliczenia korzystając z fikcyjnego nieograniczonego obowiązku podatkowego. Możliwość takiego rozliczenia występuje, jeśli:
- podatnik jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- dochody podatnika spoza Austrii nie przekroczyły 11 000 euro,
- podatnik posiada zameldowanie na terenie Austrii.

Osoby nie posiadające statusu rezydenta (ograniczony obowiązek podatkowy), nie mają obowiązku rozliczenia w Austrii, jednak nadal mają możliwość dobrowolnego złożenia deklaracji, w wyniku której mogą otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli jednak podczas rozliczenia okaże się, że podatnik niebędący rezydentem ma niedopłatę w urzędzie, Finanzamt automatycznie odrzuca taki wniosek i nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami ze strony podatnika, ponieważ urząd w takiej sytuacji nie wzywa do uregulowania niedopłaty.

Warto również pamiętać, że austriacki Finanzamt ma prawo wezwać do rozliczenia dowolną osobę, która uzyskiwała dochód w tym kraju. Wtedy powstaje obowiązek rozliczenia, nawet jeśli sytuacja podatnika na taki obowiązek nie wskazywała.
 

Ile wynosi zwrot podatku z Austrii?

Kwota zwrotu jest zależna od dokładnej sytuacji podatnika. Obecnie średnia kwota zwrotu podatku z Austrii to 965 euro.

Osoby, które nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku (11 000 euro), mają możliwość ubiegania się o maksymalny możliwy zwrot, czyli pełną sumę odprowadzoną przez pracodawcą na poczet podatku dochodowego.

Mimo, że austriackie prawo podatkowe jest zbliżone do niemieckiego, w Austrii nie ma możliwości dokonania rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Jednak w sytuacji, gdy kwota wolna od podatku została przekroczona, obowiązkowe rozliczenie nadal może być korzystne dla podatnika. Doliczenie diet może znacznie podnieść wysokość zwrotu. Dodatkowo istnieje szereg ulg, które również pozytywnie wpływają na wynik rozliczenia, m.in.:
- ulga z tytułu prowadzenia podwójnego domostwa,
- ulga na dzieci (przysługująca osobom pobierającym zasiłek Familienbehilfe),
- odliczenia kosztów dojazdu do pracy,
- odliczenia kosztów leczenia.

Aby zastosować ulgę, konieczne jest posiadanie dokumentów, będących dowodem słuszności jej naliczenia, np. w przypadku odliczenia kosztów dojazdu do pracy, należy posiadać paragony lub bilety potwierdzające zarówno przejazdy między miejscem zamieszkania w Austrii a miejscem pracy, jak i podróże z Polski do Austrii. W przypadku braku tych dokumentów, warto podać adresy zamieszkania i pracy, ponieważ w niektórych przypadkach są również podstawą do zastosowania ulg.

Jeśli pracowałeś w Austrii i chciałbyś dokonać korzystnego i zgodnego z prawem rozliczenia, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a nasz Konsultant zadzwoni do Ciebie i udzieli szczegółowych informacji na temat takiego rozliczenia. 

Wypełnij formularz button