Osoby pracujące w Holandii w latach 2010-2012 opłacały ubezpieczenie społeczne, którego kwota niezależna była od okresu zatrudnienia.

Holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst uznał tego typu działanie za niewłaściwe, w związku z tym osoby pracujące w tych latach mają prawo ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku.

Warunkiem, ktory umożliwia ubieganie się o dodatkowy zwrot jest:
1. Zatrudnienie przez okres niepełnego roku na terenie Holandii w latach 2010 – 2012;
2. Otrzymanie zwrotu podatku za w/w lata podatkowe w kwocie, która nie stanowiła całości zapłaconego podatku (np. podatek zapłacony za 2011 rok wynosił 1500 euro, a podatnik odzyskał z tej kwoty tylko 700 euro);
3. Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne na terenie Holandii w konkretnym roku podatkowym.

Jeśli chcesz abyśmy w Twoim imieniu złożyli reklamację w holenderskim urzędzie wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie i udzielimy Ci szczegółowych informacji.