Zasiłek rodzinny w Belgii

Zasiłek rodzinny W Belgii

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

Zasiłek rodzinny

W Belgii

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

Odzyskaj swoje pieniądze

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

LUB
>> Zostaw swój numer - oddzwonimy

lock Administratorem Twoich danych osobowych jest EURO TAX PL ZWROT PODATKU S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), ul. Władysława Sikorskiego 2-8. Twoje dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Twój wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Tobie treści marketingowych. Masz prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z administratorem danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Świadczymy także wiele innych usług, między inymi pomożemy Ci w uzyskaniu zasiłku rodzinnego Kinderbijslag z Belgii, który wynosi minimalnie 166,46 euro miesięcznie na dziecko.

Jako, że Polska znajduję się w Unii Europejskiej możesz ubiegać się o szereg świadczeń i zasiłków dostępnych w kraju, w którym pracujesz lub pracowałeś.

Pracowałeś w Belgii i masz dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek na opiekę nad swoimi dziećmi Kinderbijslag.

Wystarczy, że wypełnisz formularz powyżej wybierając Belgia i podając dane kontaktowe lub kontaktując się z nami telefonicznie, a postaramy się o przyznanie Ci zasiłku na dzieci Kinderbijslag!

Wnioski o belgijski zasiłek rodzinny Kinderbijslag przyjmowane są w urzędzie za okres do 5 lat wstecz.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz button

To tylko kilka kroków

1

first_step

Wyślij zgłoszenie

1

arrow

2

second_step

Zadzwonimy do Ciebie

2

arrow

3

third_step

Zajmiemy się formalnościami

3

arrow

4

fourth_step

Otrzymasz pieniądze

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o Kinderbijslag?

O zasiłek rodzinny mogą się ubiegać wszyscy ci, którzy pracowali w Belgii i byli objęci tamtejszym ubezpieczeniem społecznym (pracownicy delegowani, którzy opłacali składkę w Polsce nie mogą się ubiegać). Zasiłek przyznawany jest na dzieci własne i przysposobione do 25 roku życia. W grupie wiekowej 0-18 zasiłek przyznawany jest bez żadnych obostrzeń. Dla dzieci w przedziale wiekowym 18-25 muszą być spełnione pewne warunki aby otrzymać zasiłek rodzinny. Jeśli dzieci nadal się uczą: 17 godzin lekcji lub stażu w tygodniu (również w trybie wieczorowym), max. dochód 551,89 euro na miesiąc (z pracy lub zasiłku socjalnego); studenci: 27 punktów (do 30 listopada danego roku) lub 13 godzin zajęć. Jeśli już się nie uczą: nie są bezrobotnymi z własnej woli, ich miesięczny dochód nie przekracza 551,89 euro, są zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy.

Instytucja, które zajmuje się zasiłkiem rodzinnym to tzw. Uitbetaler Groeipakket, czyli płatnik zasiłku rodzinnego. Jest to instytucja zajmująca się przyznawaniem oraz wypłatą zasiłku rodzinnego w Belgii, dawniej nazywana funduszem/kasą (z nider. „Kinderbijslagfonds”). Obecnie na terenie Flandrii istnieje 5 instytucji, które są płatnikami zasiłku Groepiakket: prywatne My family, Kidslife, Infino, Parentia oraz publiczny FONS. Nasza firma składa wnioski do FONS, jednak czasem ze względu na adres zamieszkania lub fakt, że w przeszłości toczyło się już postępowanie w sprawie zasiłku dla danej osoby, FONS przekazuje nasz wniosek do innego płatnika. Odpowiednikiem FONS w Walonii jest FAMIWAL, a w Brukseli – FAMIFED, który przekształca się w FAMIRIS. Niezależnie od tego, który płatnik zajmuje się przyznaniem i wypłacaniem zasiłku – przysługujące stawki są niezmienne.

2. Jaka jest wysokość Kinderbijslag?

Z powodu przekształcania się starego Kinderbijslag w obecny zasiłek Groeipakket, istnieją 2 grupy stawek:

dla dzieci urodzonych przed 01.01.2019 obowiązują stawki ze starego zasiłku Kindegbijslag (będą obowiązywać w niezmienionej formie do roku 2024).

dla dzieci urodzonych po 01.01.2019 obowiązują nowe stawki ustanowione po wejściu w życie zasiłku Groeipakket – wg planów belgijskich władz będą one z roku na rok rosnąć o ustalony wcześniej procent

Kwoty podstawowe zasiłku dla dzieci urodzonych przed 01.01.2019:

2.      na pierwsze dziecko: 95,81 euro na miesice

3.      na drugie dziecko: 177,28 euro na miesiące

4.      na każde kolejne dziecko: 259,49 euro na miesiąc

Oprócz tego dzieci po ukończeniu 6,12 i 18 roku życia otrzymują od tego momentu comiesięczny dodatek do podstawowego zasiłku. Odpowiednio: 32,63 euro, 49,86 euro, 63,40 euro.

Raz w roku, w sierpniu, wypłacana jest premia szkolna następującej wysokości:

•   Dzieci w wieku 0-4 – 20,81 euro

•   Dzieci w wieku 5-11 – 36,41 euro

•   Dzieci w wieku 12-17 –52,02 euro

•   Dzieci w wieku 18-24 – 368,05 euro

Kwoty podstawowe zasiłku dzla dzieci urodzonych po 01.01.2019:

- kwota „startowa” (odpowiednik naszego „becikowego”) - wypłacana po narodzinach nowego dziecka lub adopcji:  €1144,44

- podstawowa kwota miesięczna zasiłku na każde dziecko: €166,46

Bonus szkolny (wypłacany raz na rok w sierpniu):

•    Dzieci w wieku 0-4 – 20,81euro

•    Dzieci w wieku 5-11 – 36,41 euro

•    Dzieci w wieku 12-17 –52,02 euro

•    Dzieci w wieku 18-24 – 62,42 euro

Ponad to dla obu grup stawek brana jest pod uwagę sytuacja rodzinna dziecka- jeśli rodzic jest inwalidą, emerytem, samotnie wychowuje dziecko lub dłużej niż 6 miesięcy pozostaje bez pracy- wypłacane są z tego tytułu dodatki do podstawowego zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany na konto matki dziecka lub na konto osoby, która wychowuje dziecko – nr konta wskazuje się przy pomocy specjalnego formularza składanego razem z wnioskiem.

Prawo do zasiłku rodzinnego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakwalifikowaniu się do zasiłku rodzinnego. Zasiłek jest wypłacany do 10-tego dnia następnego miesiąca.

3. Jakie są wymagane dokumenty przez Kinderbijslagfonds?

•    wniosek (dołączany do kompletów)- tylko podpisany , wypełnia go pracownik działu NL (podpisuje się zarówno wnioskodawca (klient) jak i opiekun dziecka (małżonek/partner))

•    pełnomocnictwo do FONS (dołączane do kompletów) – podpisane przez klienta (wnioskodawcę)

•    formularz z podanym nr konta klienta – tzw. model W (dołączany do kompletów) – podpisany przez klienta (pierwsza cz. dokumentu), druga część dokumentu musi być wypełniona i podbita przez bank

•    kopia dowodu osobistego bądź paszportu wnioskodawcy

•    kopia dowodu osobistego bądź paszportu opiekuna dziecka

•    dokumenty od pracodawcy – Fiche, Loonbrief (za każdy przepracowany tydzień lub miesiąc) lub Loonafrekening (podobnie jak Fiche za cały okres pracy)

•    decyzja o przyznaniu zasiłku w Polsce lub zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego na terenie Polski – dokument tłumaczony na niderlandzki/niemiecki/francuski

•    akt urodzenia dziecka – unijny lub tłumaczony na niderlandzki/niemiecki/francuski

•    akt małżeństwa – unijny lub tłumaczony na niderlandzki/niemiecki/francuski

•    zaświadczenie o zameldowaniu opiekuna i dziecka (muszą być zameldowani pod tym samym adresem) – dokument tłumaczony na niderlandzki/niemiecki/francuski

zaświadczenia potwierdzające status osoby bezrobotnej, pobieranie zasiłku, emerytury, renty (wnioskodawca i opiekun) – dokument tłumaczony na niderlandzki/angielski/niemiecki

4. Jakie dokumenty wymagane są przez ROPS (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)/Urząd Wojewódzki?

  • Kopia dowodu osobistego opiekuna dziecka potwierdzoną  "za zgodność z oryginałem”

  • Oryginał unijnego aktu urodzenia dziecka

  • Oryginał unijnego aktu małżeństwa lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument go potwierdzający

  • Oryginał wspólnego zameldowania opiekuna z dziećmi

  • Oryginał dokumentu potwierdzającego sytuację zawodową opiekuna w Polsce

  • Oryginał zaświadczenia lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

  • Aktualne zaświadczenie potwierdzające pobieranie lub nie pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce

5. Jakie informacje potrzebne są do ubiegania się o Kinderbijslag?

Aby ubiegać się o Kinderbijslag, należy dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte na naszym formularzu zgłoszeniowym.

6. Dlaczego wysyłamy dokumenty osobno do płatnika zasiłku (Uitbetaler Groeipakket) i do ROPS/Urzędu Wojewódzkiego?

Dokumenty wysyłane są osobno do tych dwóch instytucji z tego względu, że w momencie przyznawania prawa do zasiłku belgijski urząd kontaktuje się z polskim w celu potwierdzenia sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

7.Jak długo czeka się na zasiłek?

Nie można jednoznacznie określić czasu oczekiwania na wypłatę zasiłku rodzinnego. Spowodowane jest to tym, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie ze względu na ilość czynników jakie bierze się pod uwagę. Ponadto Fundusz Świadczeń Rodzinnych kontaktuje się z Instytucją w Polsce w celu uzupełnienia i weryfikacji informacji co również wymaga czasu. Szacunkowy czas oczekiwania na zwrot trwa kilka miesięcy - nawet do roku.

8. Gdzie przysługuje pierwszeństwo do otrzymania zasiłku rodzinnego?

W przypadku, jeśli partner/małżonek osoby pracującej w Belgii pozostaje w Polsce wraz z dzieckiem, istotne jest, czy osoba ta pracuje na terenie Polski. Jeśli tak – pierwszeństwo do pobierania zasiłku rodzinnego przysługuje w Polsce, a belgijska instytucja FONDS może wypłacić jedynie ewentualne uzupełnienie tego zasiłku. Jeśli partner/małżonek mieszkający z dzieckiem w Polsce jest bezrobotny – pierwszeństwo przysługuje w Belgii i FONDS będzie wypłacał całość przysługujących świadczeń. Jeśli oboje małżonków/partnerów pracuje w Belgii, a dziecko przebywa tam z nimi, pierwszeństwo przysługuje oczywiście w Belgii.

Pobierz dokumenty

Możesz też sam wydrukować dokumenty, wypełnić je, podpisać i odesłać do nas.
W tym celu pobierz umowę ramową oraz formularz.

Umowa ramowa

Plik pdf, 0.2MB

Formularz

Plik pdf, 1.0MB

Kalkulator podatkowy

Możesz starać się o zwrot podatku w wysokości

650,50

To około 2 890,00

Według kursu walut dnia 24XI2016 FXMoney

* Wyliczenia są przybliżone. Dokładną sumę wyślemy Ci po wypełnieniu formularza