Zasiłek rodzinny w Belgii

Zasiłek rodzinny W Belgii

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

Zasiłek rodzinny

W Belgii

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

Odzyskaj swoje pieniądze

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

LUB
>> Zostaw swój numer - oddzwonimy

Świadczymy także wiele innych usług, między inymi pomożemy Ci w uzyskaniu zasiłku rodzinnego Kinderbijslag z Belgii, który może wynieść nawet 264,67 euro miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko.

Jako, że Polska znajduję się w Unii Europejskiej możesz ubiegać się o szereg świadczeń i zasiłków dostępnych w kraju, w którym pracujesz lub pracowałeś.

Pracowałeś w Belgii i masz dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek na opiekę nad swoimi dziećmi Kinderbijslag.

Wystarczy, że wypełnisz formularz powyżej wybierając Belgia i podając dane kontaktowe lub kontaktując się z nami telefonicznie, a postaramy się o przyznanie Ci zasiłku na dzieci Kinderbijslag!

Wnioski o belgijski zasiłek rodzinny Kinderbijslag przyjmowane są w urzędzie za okres do 5 lat wstecz.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz button

To tylko kilka kroków

1

first_step

Wyślij zgłoszenie

1

arrow

2

second_step

Zadzwonimy do Ciebie

2

arrow

3

third_step

Zajmiemy się formalnościami

3

arrow

4

fourth_step

Otrzymasz pieniądze

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o Kinderbijslag?

O zasiłek rodzinny mogą się ubiegać wszyscy ci, którzy pracowali w Belgii i byli objęci tamtejszym ubezpieczeniem społecznym (pracownicy delegowani, którzy opłacali składkę w Polsce nie mogą się ubiegać). Zasiłek przyznawany jest na dzieci własne i przysposobione do 25 roku życia. W grupie wiekowej 0-18 zasiłek przyznawany jest bez żadnych obostrzeń. Dla dzieci w przedziale wiekowym 18-25 muszą być spełnione pewne warunki aby otrzymać zasiłek rodzinny. Jeśli dzieci nadal się uczą: 17 godzin lekcji lub stażu w tygodniu (również w trybie wieczorowym), max. dochód 551,89 euro na miesiąc (z pracy lub zasiłku socjalnego); studenci: 27 punktów (do 30 listopada danego roku) lub 13 godzin zajęć. Jeśli już się nie uczą: nie są bezrobotnymi z własnej woli, ich miesięczny dochód nie przekracza 551,89 euro, są zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy. Instytucja, które zajmuje się zasiłkiem rodzinnym to – Kinderbijslagfonds czyli Funduszu Świadczeń Rodzinnych. Każdy pracodawca belgijski ma obowiązek przystąpienia do takiego Funduszu który potem wypłaca pracownikom zasiłek rodzinny. Informacja do jakiego funduszu dany pracodawca należy powinna znajdować się na dokumentach od pracodawcy (Fiche, Loonbrief, Loonafrekening). Jeśli posiadamy nazwę funduszu, od razu ubiegamy się o zasiłek bezpośrednio do niego. Jeśli nie ma takich informacji, wniosek składamy do RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers), Urzędu ds. Świadczeń Rodzinnych dla Pracowników. Stamtąd wniosek jest przekazywany do właściwego Funduszu Rodzinnego.

2. Jaka jest wysokość Kinderbijslag?

Kwoty podstawowe zasiłku rodzinnego są następujące:

 • na pierwsze dziecko: 95,80 euro na miesice

 • na drugie dziecko: 177,27 euro na miesiące

 • na każde kolejne dziecko: 264,7 euro na miesiąc

Oprócz tego dzieci po ukończeniu 6,12 i 18 roku życia otrzymują od tego momentu comiesięczny dodatek do podstawowego zasiłku. Odpowiednio: 16,69 euro, 25,41 euro, 29,29 euro na pierwsze dziecko. 33,28 euro, 50,86 euro, 64,66 euro na każde kolejne dziecko (w tym niepełnosprawne).

Raz w roku, w sierpniu, wypłacana jest premia szkolna następującej wysokości:

 • Dzieci w wieku 0-4 – 20,40 euro –(przy podwyższonym zasiłku rodzinnym)

 • Dzieci w wieku 5-11 – 35,70 euro (przy podwyższonym zasiłku rodzinnym)

 • Dzieci w wieku 12-17 –51,00 euro (przy podwyższonym zasiłku rodzinnym)

 • Dzieci w wieku 18-24 – 61,20 euro (przy podwyższonym zasiłku rodzinnym)

Premia szkolna wypłacana jest do 24 roku życia.

Ponad to brana jest pod uwagę sytuacja rodzinna dziecka- jeśli rodzic jest inwalidą, emerytem, samotnie wychowuje dziecko lub dłużej niż 6 miesięcy pozostaje bez pracy- wypłacane są z tego tytułu dodatki do podstawowego zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany na konto matki dziecka lub na konto osoby, która wychowuje dziecko.

Prawo do zasiłku rodzinnego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakwalifikowaniu się do zasiłku rodzinnego. Zasiłek jest wypłacany 10-tego następnego miesiąca.

3. Jakie są wymagane dokumenty przez Kinderbijslagfonds/RKW?

 • Formularz AA (wniosek)

 • Dokumenty od pracodawcy – Fiche, Loonbrief, Loonafrekening

 • Pełnomocnictwo

 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu . Pozostałe kopie dokumentów  na prośbę ww. instytucji):

  • Unijny akt urodzenia dziecka

  • Unijny akt małżeństwa

  • Decyzja potwierdzająca pobieranie zasiłku w Polsce/Belgii

  • Zaświadczenie o zameldowanii

  • Zaświadczenia potwierdzające status osoby bezrobotnej, pobieranie zasiłku, emerytury, renty

  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu opiekuna dziecka

  • Oświadczenie o zarobkach (lub ich braku) opiekuna dziecka

4. Jakie dokumenty wymagane są przez ROPS (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)?

 • Kopia dowodu osobistego opiekuna dziecka potwierdzoną „ za zgodność z oryginałem”

 • Oryginał unijnego aktu urodzenia dziecka

 • Oryginał unijnego aktu małżeństwa lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument go potwierdzający

 • Oryginał wspólnego zameldowania opiekuna z dziećmi

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego sytuację zawodową opiekuna w Polsce

 • Oryginał zaświadczenia lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

 • Aktualne zaświadczenie potwierdzające pobieranie lub nie pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce

5. Jakie informacje potrzebne są do ubiegania się o Kinderbijslag?

Aby ubiegać się o Kinderbijslag, należy dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte na naszym formularzu zgłoszeniowym.

6. Dlaczego wysyłamy dokumenty osobno do Kinderbijslagfonds/RKW i do ROPS?

Dokumenty wysyłane są osobno do tych dwóch instytucji z tego względu, że w momencie przyznawania prawa do zasiłku belgijski urząd kontaktuje się z polskim w celu potwierdzenia sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

7. Jak długo czeka się na zasiłek?

Nie można jednoznacznie określić czasu oczekiwania na wypłatę zasiłku rodzinnego. Spowodowane jest to tym, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie ze względu na ilość czynników jakie bierze się pod uwagę. Ponadto Fundusz Świadczeń Rodzinnych kontaktuje się z Regionalnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Polsce w celu uzupełnienia i weryfikacji informacji co również wymaga czasu. Szacunkowy czas oczekiwania na zwrot to kilka miesięcy.

Pobierz dokumenty

Możesz też sam wydrukować formularze, wypełnić je, podpisać
i odesłać do nas.

Formularz

Plik pdf, 1.7MB

Kalkulator podatkowy

Możesz starać się o zwrot podatku w wysokości

650,50

To około 2 890,00

Według kursu walut dnia 24XI2016 FXMoney

* Wyliczenia są przybliżone. Dokładną sumę wyślemy Ci po wypełnieniu formularza