Rozliczenie podatku dochodowego przed holenderskim urzędem jeszcze kilka lat temu było prostsze i szybsze, wystarczyło posiadać dokumenty od pracodawcy. Jednak w ostatnich latach Belastingdienst wprowadził kilka zmian umożliwiających dokładniejszą analizę każdego złożonego wniosku. Niestety konsekwencją tych zmian jest konieczność posiadania dodatkowych dokumentów oraz w wielu przypadkach również dłuższy czas oczekiwania na wypłatę należnych podatnikowi środków.


Otrzymujemy wiele pytań dotyczących rozliczenia podatku w Holandii, głównie od osób, które znały wcześniejszy proces rozliczenia, dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na najważniejsze z nich.

Pracowałem przez cały rok tylko w Holandii. Czy mam jakieś obowiązki przed polskim US?

Tak. W sytuacji gdy stały meldunek nadal jest w Polsce lub posiada się tam ośrodek interesów życiowych (np. najbliższa rodzina w Polsce, posiadanie nieruchomości lub zaciągnięte w Polsce kredyty) konieczne jest wykazanie holenderskich dochodów przed polskim urzędem skarbowym, lecz nie są one opodatkowane tak jak dochody osiągnięte w Polsce. Wynika to z ustaleń o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Holandią. 

Jak uzyskać zaświadczenie UE/WE i do czego jest potrzebne?

Zaświadczenie UE/WE jest to zaświadczenie mówiące o wszystkich dochodach osiągniętych w danym roku podatkowym. Jest ono wystawiane przez polski urząd skarbowy. Ze względu na to, że urząd potrzebuje informacji na temat zarówno polskich jak i zagranicznych dochodów, do uzyskania zaświadczenia konieczne jest wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego (PIT36 z załącznikiem ZG, w którym zostaną wykazane również dochody osiągnięte w Holandii).

Urząd holenderski (Belastingdienst) od 2015 roku wymaga dołączenia zaświadczenia, ponieważ na podstawie informacji o dochodach osiągniętych w innych krajach ma możliwość zweryfikowania czy podatnik kwalifikuje się na rozliczenie na zasadach rezydenta holenderskiego, a co za tym idzie czy może zastosować ulgi podatkowe przy holenderskim rozliczeniu.

Czy warto rozliczyć podatek w Holandii?

Zdecydowanie tak. W przypadku pracy sezonowej najczęściej można uzyskać duży zwrot nadpłaconego podatku, a w przypadku gdy kwota wolna od podatku nie została przekroczona, nawet cały zapłacony podatek.

Jednak nawet w sytuacji gdy zwrot podatku nie będzie przysługiwał, warto dokonać rozliczenia, ponieważ większość osób pracujących w Holandii ma obowiązek rozliczenia tam swoich dochodów (bez względu na ich wysokość czy długość zatrudnienia). Dlatego rozliczenie w Holandii to nie tylko możliwość otrzymania dodatkowych środków, ale również uniknięcie ewentualnych kar, które może nałożyć urząd w przypadku nieotrzymania deklaracji na czas.

Ile trwa procedura zwrotu? Dlaczego muszę tak długo czekać?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – procedura znacznie się przedłużyła od 2015 roku, gdy w życie weszła dodatkowa weryfikacja dochodów osiąganych poza granicami Holandii przez Belastingdienst. Na podstawie spraw, które prowadzimy dla naszych Klientów szacujemy, że w większości przypadków jest to ok. 3-6 miesięcy. Jednak należy pamiętać, że Belastingdienst każdą sprawę rozpatruje indywidualnie i nie podaje nigdy dokładnego czasu rozpatrzenia wniosku. Jedyna oficjalna informacja ze strony urzędu to maksymalny czas na rozpatrzenie danej sprawy, czyli 3 lata. Jednak z doświadczenia wiemy, że tak długi czas oczekiwania to już pojedyncze przypadki, których sprawy są skomplikowane lub gdy w międzyczasie pojawiły się nieścisłości (np. gdy informacje które pracodawca przesłał do urzędu różnią się od informacji, które przekazał pracownikowi na karcie podatkowej).

O co chodzi z potwierdzeniem konta w holenderskim urzędzie?

Belastingdienst prowadzi bazę swoich podatników, w której posiada również informacje na temat ich konta bankowego, na jakie może zwrócić należne podatnikowi środki. Dla urzędu jest bardzo istotne czy posiadane konto jest poprawne i aktualne, dlatego wprowadzona została dodatkowa procedura, w której urząd wymaga podania, a następnie dodatkowego potwierdzenia konta. Na wszystkie czynności jest przewidziany określony maksymalny czas, w którym urząd przewiduje otrzymanie wymaganych informacji od podatnika. W sytuacji, gdy urząd nie zarejestruje otrzymanych danych w określonym czasie, zostaje podważona ich wiarygodność i proces weryfikacji rozpoczyna się od nowa.

Zastosowane przez urząd rozwiązanie, mimo, że jest dość skomplikowane, ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dla środków podatników. Przejście całej procedury jest niezbędne do wypłaty środków przez urząd (nawet w sytuacji gdy decyzja została już wydana).   

Nie mam dokumentów od pracodawcy – co mam zrobić?

Do dokonania rozliczenia w Holandii konieczne są informacje o dokładnych kwotach dochodów, odprowadzonych składach i zaliczkach na poczet podatku dochodowego. Takie informacje znajdują się na rocznym zestawieniu od pracodawcy (Jarograf) lub na paskach z wypłaty (salarisy). W przypadku, gdy pracodawca nie wydał tych dokumentów lub zostały one zgubione, można skontaktować się z pracodawcą w celu ponownego ich otrzymania. Zdajemy sobie jednak sprawę, że kontakt z pracodawcą może być utrudniony, dlatego w ramach naszej usługi oferujemy również bezpłatne pozyskanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia.

Pracowałem w Holandii w 2016 roku i nie rozliczyłem tego przed urzędem. Czy muszę to zrobić?

W Holandii można dokonać rozliczenia do 5 lat wstecz. Po tym czasie lata podatkowe zostają uważane za przedawnione. Jednak przed upływem tego czasu Belastingdienst w każdej chwili ma prawo wezwać podatnika do rozliczenia oraz nałożyć kary z tytułu niezastosowania się do wyznaczonych terminów. Wynika to z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Holandii. Dlatego nawet jeśli praca była wykonywana w 2015 roku, zalecamy jak najszybciej rozliczyć te dochody przed urzędem, mimo, że wyznaczony na to termin upłynął. W sytuacji gdy to podatnik zgłosi się do urzędu, urzędnicy przychylniej patrzą na opóźniony wniosek i można w ten sposób uniknąć wysokich kar finansowych.

Jeśli pracowałeś w Holandii w latach 2016-2020 i nie dokonałeś jeszcze rozliczenia przed holenderskim urzędem, zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją, będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji na temat najkorzystniejszego rozliczenia.

Uzyskaj zwrot podatku z Holandii button