Niezbędnik pracownika

Poniżej załączamy dla Państwa kilka poradników, które mogą okazać się bardzo przydatne przy planowaniu wyjazdu za granicę.

Od momentu kiedy nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej staliśmy się obywatelami nie tylko Polski, ale także Zjednoczonej Europy. Z roku na rok kolejne kraje otwierały swoje rynki pracy dla obywateli naszego kraju.

Pracując czy tylko mieszkając w dowolnym państwie Unii jesteśmy traktowani jak jego rodowici obywatele. Przysługują nam takie same przywileje, ale i obowiązki. Mimo, że doskonale się orientujemy jakie jest prawo polskie, to z prawem unijnym jest już gorzej.

Anglia

Plik pdf, 230kB

Niemcy

Plik pdf, 230kB

Belgia

Plik pdf, 230kB

Austria

Plik pdf, 230kB

Holandia

Plik pdf, 230kB

Irlandia

Plik pdf, 230kB

Dlaczego Polacy wyjeżdżają?

Po roku 1989 najważniejszymi powodami emigracji Polaków były przede wszystkim trudności w pozyskaniu zatrudnienia i niezadowolenie z wynagrodzenia. Jednak przed 2004 rokiem - ze względu na bariery na tamtejszych rynkach pracy na legalne zatrudnienie w krajach UE15 mogli mieć nadzieje tylko nieliczni.

Po wstąpieniu Polski do struktur unijnych nastąpiło nagłe ożywienie ruchów migracyjnych, związane z poszukiwaniem legalnego zatrudnienia poza granicami Polski, również w formie prac sezonowych. Z danych CBOS opublikowanych w październiku 2008 roku wynika, że na przestrzeni dekady na emigracji zarobkowej znajdowało ok. 4 mln Polaków (w tym co najmniej 1 mln osób wciąż pracuje za granicą).

Z jakich powodów Polacy wracają z emigracji?

Duża grupa osób pracujących poza granicami nie jest zdecydowana co do terminu powrotu, a ponad 1/4 deklaruje powrót w terminie do czterech lat. Obecna sytuacja gospodarcza, przyczyniająca się do wzrostu bezrobocia na większości rynków, może jednak spowodować zmianę planów części osób i skłonić ich do wcześniejszego powrotu do kraju.

Przeprowadzone w dwóch ubiegłych latach badania potencjału migracyjnego Polaków wskazują, że co najmniej do roku 2012 należałoby spodziewać się utrzymania panujących obecnie tendencji. Przygotowana przez GUS prognoza migracji Polaków przewiduje, że dopiero po roku 2012 nastąpi odwrócenie trendu przewagi wyjazdów nad przyjazdami do kraju.

Gdzie Polacy emigrują najczęściej?

W powstałym w listopadzie 2008 roku raporcie "Employment in Europe 2008" Komisja Europejska klasyfikuje poziomy zatrudnienia oraz grupy społeczne narodowości europejskich w następującej systematyce:

  • Kraje nordyckie, z uwzględnieniem Holandii oraz Wielkiej Brytanii: wysokie wynagrodzenia, dobra warunki pracy, wysoki poziom wiedzy poparty szkoleniami, wysoka satysfakcja z wykonywanej pracy oraz pracowitość.

  • Kraje Europy Kontynentalnej, wliczając w to Irlandię, Cypr oraz Słowenię: większość wskaźników zbliżona do średniej unijnej.

  • Kraje południowe: relatywnie niskie wynagrodzenia, niski poziom wiedzy, mało korzystne warunki pracy, relatywnie duże dysproporcje bezrobocia względem płci.

  • Nowi członkowie UE: niskie wynagrodzenia, mało korzystne warunki pracy, ale relatywnie wysoki poziom wiedzy i małe dysproporcje bezrobocia względem płci.