Słownik

Nie wiesz co dokładnie oznaczają niektóre pojęcia związane z rozliczeniem zagranicznych podatków? Nie martw się, w tym dziale znajdziesz wszystkie informacje i wyjaśnimy Ci o co dokładnie chodzi.

HMRC

organizacja rządowa Her Majesty Revenue&Customs, która jest odpowiedzialna za zbieranie podatków i składek na ubezpieczenie.

National Insurance Number (NIN lub NINO)

brytyjski numer ubezpieczenia zdrowotnego. Niezbędny przy kontaktach z brytyjskimi urzędami.

P45

karta podatkowa w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, przedstawia uzyskane dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku i otrzymywana jest od pracodawcy w chwili rozwiązania umowy o pracę. Jest niezbędna w przypadku ubiegania się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

P60

karta podatkowa, która jest podsumowaniem zarobków pracownika oraz zapłaconego podatku, jaki został zapłacony w ciągu roku podatkowego. Każdy osoba powinna otrzymać ten dokument od swojego pracodawcy pod koniec każdego roku podatkowego.

Payslipy

odcinek z wypłaty, który otrzymywany jest każdorazowo przez pracownika w momencie wypłaty wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Revenue Irish Tax&Customs

to nazwa irlandzkiego urzędu skarbowego.

PPS

numer ubezpieczenia w Irlandii. Taki numer powinny posiadać wszystkie osoby zatrudnione na terenie Irlandii.

PRSI

ir. Pay Related Social Insurance to składki na ubezpieczenie społeczne w Irlandii.

Finanzamt

to nazwa niemieckiego urzędu skarbowego w Niemczech i w Austrii.

Identifikationnummer (ID nummer)

numer indentyfikacyjny w Niemczech, nadawany przy zameldowaniu. Jest używany podczas kontaktu z niemieckimi urzędami.

Steuernummer

niemiecki numer podatkowy, nadawany przy rozliczeniu przez lokalny Finanzamt.

Lohnsteuerbescheinigung

to niemieckie zaświadczenie o wynagrodzeniu i wysokości odprowadzanego podatku. Wystawiane jest przez pracodawcę po zakończeniu określonego roku podatkowego w Niemczech.

Abrechnung

jest to comiesięczny odcinek z wypłaty, który otrzymywany jest podczas zatrudnienia w Niemczech.

Kindergeld

zasiłek rodzinny wypłacany przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Familienkasse

Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych do której składany jest wniosek o niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld.

Versicherungsnummer

numer identyfikacji podatkowej w Austrii.

Lohnzettel (L16)

austriacki dokument podatkowy, który potwierdza wysokość dochodów i pobranych zaliczek na podatek. Wystawiany jest przez austriackiego pracodawcę.

Belastingdiesnt

holenderski urząd skarbowy.

Burgerservicenummers (w skrócie BSN)

holenderski numer identyfikacji podatkowej (wcześniej określany jako numer SOFI).

Jaaropgaaf (inaczej jaaropgave, jarograf)

holenderska karta podatkowa wystawiana przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego. Przedstawia uzyskane dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku.

Salaris

odcinek z wypłaty wystawiany przez holenderskiego pracodawcę. Zawiera rozliczenie wypłaty (wartość wynagrodzenia, zapłaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych).

Numer BECON

holenderski numer identyfikacji agenta podatkowego.

Zorgtoeslag

dodatek do ubezpieczenia w Holandii.

Belastingdienst Toeslagen

holenderski urząd odpowiedzialny za wypłatę Zorgtoeslag.

Kinderbijslag

zasiłek rodzinny w Holandii i w Belgii.

Kindergebondenbudget

dodatek do zasiłku rodzinnego z Holandii.

SVB

urząd odpowiedzialny za wypłatę holenderskiego Kinderbisjlag .

Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën)

belgijski urząd skarbowy.

Nationaal Nummer (N.N.)

belgijski numer identyfikacji podatkowej.

Loonfische

belgijska karta podatkowa wystawiana przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego. Przedstawia uzyskane dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku.

Loonbrief

odcinek z wypłaty wystawiany przez belgijskiego pracodawcę. Zawiera rozliczenie wypłaty (wartość wynagrodzenia, zapłaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych).

Indyvidueale Rekening

belgijskie zestawienie płac.

Verklaring

zaświadczenie o nieposiadaniu dochodów poza Belgią.

Famifed Agentschap Voor De Kinderbijslag

główny oddział urzędu zajmującego się świadczeniami rodzinnymi w Belgii.

Kinderbijslagfonds

urząd odpowiadający za wypłatę Kinderbijslag w Belgii.

SKAT

duński urząd skarbowy.

Personnummer (CPR)

duński numer identyfikacji podatkowej.

Oplysningsseddel

dokument podsumowujący zarobki, wystawiany przez duńskiego pracodawcę po zakończeniu pracy.

Lonseddel

odcinek z wypłaty wystawiany przez duńskiego pracodawcę. Zawiera rozliczenie wypłaty (wartość wynagrodzenia, zapłaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych).

Arspogorelse

wstępne rozliczenie podatkowe przesyłane przez SKAT.

NemID

system identyfikacji elektronicznej stosowany przez instytucje publiczne w Danii.

Nem konto

konto zarejestrowane w systemie NemID, służące do kontaktu z urzędami w Danii.

Tast-Selv-kode

kod potrzebny do zalogowania w systemie NemID .

Servicebrev

dokument przesyłany przez SKAT jeszcze przed przesłaniem Arspogorelse, aby podatnik miał możliwość naniesienia ulg lub zmiany danych.

Forskudsopgorelse

wstępne wykazanie przychodów wysyłane przez SKAT przed wstępnym rozliczeniem.

Cross-border

forma do rozliczenia podatku w Danii.

Zaświadczenie UE/WE

zaświadczenie o dochodach ogólnoświatowych wystawianie przez polski urząd skarbowy potrzebne do rozliczenia podatku w Holandii.

Zaświadczenie UE/EOG

zaświadczenie o dochodach ogólnoświatowych wystawiane przez polski urząd skarbowy potrzebne do rozliczenia podatku w Niemczech, Belgii, Austrii i Danii.

PIT-11

dokument podsumowujący polskie zarobki w danym roku podatkowym, wystawiany przez pracodawcę.

PIT-36

roczne zeznanie podatkowe składane w urzędzie skarbowym w Polsce, m.in. w sytuacjach gdy podatnik miał dochody za granicą.

Załącznik ZG

załącznik do druku PIT-36, na którym powinny być uwzględnione dochody zagraniczne osiągnięte w danym roku podatkowym.

PIT-37

roczne zeznanie podatkowe składane w urzędzie skarbowym w Polsce jeśli podatnik nie miał żadnych dochodów zagranicznych.