Zasiłek rodzinny w Niemczech

KindergeldZasiłek rodzinny W Niemczech

Czy wiesz, że poza zwrotem podatku możesz uzyskać także inne świadczenia? Możesz starać się m. in. o zasiłek Kindergeld.

Kindergeld - Zasiłek Rodzinny

W Niemczech

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

Odzyskaj swoje pieniądze

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

LUB
>> Zostaw swój numer - oddzwonimy

lock Administratorem Twoich danych osobowych jest EURO TAX PL ZWROT PODATKU S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), ul. Władysława Sikorskiego 2-8. Twoje dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Twój wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Tobie treści marketingowych. Masz prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z administratorem danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Świadczymy także wiele innych usług, między innymi pomożemy Ci uzyskać świadczenie rodzinne Kindergeld z Niemiec, które może wynieść nawet 194 euro na jedno dziecko, a przy czwartym dziecku nawet 225 euro miesięcznie.

Jako, że Polska znajduje się w Unii Europejskiej możesz ubiegać się o szereg świadczeń i zasiłków dostępnych w kraju, w którym pracujesz lub pracowałeś.

Pracujesz w Niemczech i masz dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowe środki na utrzymanie i edukację swoich dzieci Kindergeld.

Wystarczy, że wypełnisz formularz powyżej wybierając Niemcy i podając dane kontaktowe lub kontaktując się z nami telefonicznie, a postaramy się o przyznanie Ci świadczenia rodzinnego Kindergeld!
 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz button

To tylko kilka kroków

1

first_step

Wyślij zgłoszenie

1

arrow

2

second_step

Zadzwonimy do Ciebie

2

arrow

3

third_step

Zajmiemy się formalnościami

3

arrow

4

fourth_step

Otrzymasz pieniądze

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o Kindergeld?

O zasiłek rodzinny Kindergeld można wnioskować na dzieci przebywające w Niemczech oraz na te mieszkające w Polsce, do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły,  studiują lub są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Na dzieci niepełnosprawne można pobierać zasiłek Kindergeld bez ograniczenia wiekowego nawet, jeśli się nie uczą (warunek - niepełnosprawnośc musiała nastąpić przez ukończeniem 25 roku życia). 

Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione oraz na dzieci współmałżonka od momentu ślubu, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Pełnoletnie dzieci mają prawo do zasiłku nawet wtedy, jeżeli oprócz nauki pracują. Nie mogą jednak pracować więcej niż 20h tygodniowo (pół etatu) i zarabiać więcej niż 450 euro miesięcznie.

Aby móc wnioskować o zasiłek Kindergeld należy spełnić 2 podstawowe warunki: posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech oraz meldunek z dzieckiem (przynajmniej jeden z rodziców). Nawet jeśli osoba pracująca w Niemczech nie posiada zameldowania z dzieckiem, istnieje możliwość ubiegania się o Kindergeld – urząd rozpatruje takie sprawy indywidualnie.

O zasiłek Kindergeld może wnioskować również osoba, która prowadzi w Niemczech Gewerbe czyli działalność gospodarczą lub została oddelegowana do Niemiec z polskiej firmy.

2. Jaka jest wysokość zasiłku w Niemczech?

2020 2021
Pierwsze dziecko 204 219
Drugie dziecko 204 219
Trzecie dziecko 210 225
Każde kolejne dziecko 235 250

Kindergeld jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, nawet jeśli przepracowałeś w danym miesiącu tylko jeden dzień. Od 01.01.2018 wnioskujemy już tylko o zasiłek Kindergeld za 6 miesięcy wstecz od momentu wpłynięcia wniosku do Familienkasse (nie od daty wysłania wniosku).

3. Jakie dokumenty wymagane są przez Familienkasse?

Abyś nie stracił całego przysługującego Ci zasiłku, Twój wniosek musi zostać złożony do Familienkasse jak najszybciej. Dlatego, aby przyspieszyć proces, nasza firma wysyła dokumenty w 2 etapach:

Dokumenty z 1 etapu wysyłamy od razu po ich skompletowaniu. Dokumenty z 2 etapu dosyłamy do Familienkasse później.

ETAP 1:

- podpisane wnioski
- formularz zgłoszeniowy
- kopia Lohnsteuerbescheinigung
- kopie Abrechnungów za ostatnie 6 miesięcy pracy
- zaświadczenie od pracodawcy Arbeitgeberbescheinigung
- numer identyfikacyjny lub numer pesel
- kopia zameldowania lub umowy najmu mieszkania w Niemczech lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania potwierdzone przez Twojego pracodawcę

ETAP 2:

- kopia aktu małżeństwa
- kopia aktów urodzenia dzieci
- zaświadczenie o składzie rodziny Familienstandsbescheinigung lub zaświadczenie o meldunku wszystkich członków rodziny
- decyzja przyznająca lub odrzucająca zasiłek w Polsce lub zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym lub wychowawczym w Polsce

UWAGA!

Jeżeli pobierałeś w Polsce zasiłek - kopia decyzji z Urzędu Wojewódzkiego przyznającej świadczenie. Dezycja musi obejmować okres wnioskowania o Kindergeld. Doatkowo, powinna zawierać następujące informacje: kwoty przyznanego zasiłku, rodzaj zasilku oraz wskazanie na które dziecko zasiłek był przyznany. Familienkasse odejmie kotę zasiłku pobieraną w Polsce od kwoty Kindergeld. Zaświadczenie nie wymaga tłumaczenia na język niemiecki.

Jeżeli nie pobierałeś świadczenia 500+ w Polsce, ponieważ nie miałeś prawa do zasiłku potrzebna jest kopia decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z informacją o odrzuceniu wniosku o zasiłek w Polsce. W przypadku niedosatrczenia do Familienkasse decyzji o braku prawa do pobierania zasiłkuw Polsce, Familienkasse może uznać, że takie prawo posiadałeś i odejmie od kwoty Kindergeld kwotę przysługującego zasiłku w Polsce. Decyzja nie wymaga tłumaczenia na język niemiecki.

Jeżeli dopiero złozyłeś wniosek o zasiłek w Polsce i czekasz na decyzję, dostarcz nam zaświadczenie informujące o tym fakcie.

Jeśli prowadziłeś w Niemczech Gewerbe (działalność gospodarczą załącz dodatkowo:

  • Kopię zarejestrowania oraz ewentualnie wyrejestrowania Gewerbe: Gewerbeanmeldung oraz Gewerbeabmeldung.
  • Kopię decyzji z urzędu skarbowego za rozliczenie Gewerbe za ostatni rok podatkowy
  • Kopię Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnungi (odcinki z wypłaty), jeśli w czasie prowadzenia działalności byłeś zatrudniony również u pracodawcy w normalnym trybie
  • Wystawione rachunki na każdy miesiąc prowadzonej działalności (brak rachunku na dany miesiąc będzie skutkować brakiem zasiłku za ten miesiąc)

Jeśli byłeś oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmą załącz dodatkowo:

  • Kopię zaświadczenia A1, potwierdzającego ubezpieczenie w ZUS
  • Bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres zatrudnienia, podpisane i podbite przez pracodawcę
  • Kopię umowy o pracę na zasadach oddelegowania 

4. Kindergeld a zasiłki rodzinne w Polsce

Familienkasse ma prawo pomniejszyć zasiłek Kindergeld o przysługujący zasiłek w Polsce (nawet jeśli wnioskodawca faktycznie go nie pobierał, ale miał do niego prawo). 

5. Jakie informacje potrzebne są do ubiegania się o Kindergeld?

Aby ubiegać się o Kindergeld, należy dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w naszym formularzu zgłoszeniowym.

6. Dlaczego Familienkasse kontaktuje się z właściwym Urzędem Wojewódzkim?

Urzędy kontaktują się ze sobą w celu ustalenia pierszeństwa wypłacania zasiłku przez dane kraje.

7. Jak długo czeka się na zasiłek?

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy Familienkasse i Urzędem Wojewódzkim oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane klientowi przez te urzędy. W tej chwili czas oczekiwania wynosiokoło 6 miesięcy.

8. Uwaga! Ważna informacja.

Po przyznaniu zasiłku, należy informować Familienkasse o każdorazowej zmianie sytuacji życiowej. W przypadku, gdy Kindergeld już się nam nie należy, Familienkasse prosi o natychmiastowy zwrot nadpłaconego zasiłku w pełnej kwocie. Gdy pobierasz Kindergeld cyklicznie, Familienkasse co jakiś czas będzie sprawdzać czy nadal przysługuje Ci prawo do pobierania zasiłku. W związku z tym otrzymasz odpowiednią ankietę. Dosłanie jej w wyznaczonym przez Familienkasse czasie jest konieczne do kontynuacji wypłacania zasiłku. Jeśli otrzymasz taką ankietę odeślij ją do nas podpisaną. Niedosłanie ankiety może spowodować odrzucenie zasiłku o kolejny okres lub nawet zwrot całego wypłaconego świadczenia.

Pobierz dokumenty

Możesz też sam wydrukować dokumenty, wypełnić je, podpisać i odesłać do nas.
W tym celu pobierz umowę ramową oraz formularz.

Umowa ramowa

Plik pdf, 0.2MB

Formularz

Plik pdf, 5.9MB

Kalkulator podatkowy

Możesz starać się o zwrot podatku w wysokości

650,50

To około 2 890,00

Według kursu walut dnia 24XI2016 FXMoney

* Wyliczenia są przybliżone. Dokładną sumę wyślemy Ci po wypełnieniu formularza