Zasiłek rodzinny w Niemczech

KindergeldZasiłek rodzinny W Niemczech

Czy wiesz, że poza zwrotem podatku możesz uzyskać także inne świadczenia? Możesz starać się m. in. o zasiłek Kindergeld.

Kindergeld - Zasiłek Rodzinny

W Niemczech

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

button

Odzyskaj swoje pieniądze

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

LUB
>> Zostaw swój numer - oddzwonimy

Świadczymy także wiele innych usług, między innymi pomożemy Ci uzyskać świadczenie rodzinne Kindergeld z Niemiec, które może wynieść nawet 194 euro na jedno dziecko, a przy czwartym dziecku nawet 225 euro miesięcznie.

Jako, że Polska znajduje się w Unii Europejskiej możesz ubiegać się o szereg świadczeń i zasiłków dostępnych w kraju, w którym pracujesz lub pracowałeś.

Pracujesz w Niemczech i masz dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowe środki na utrzymanie i edukację swoich dzieci Kindergeld.

Wystarczy, że wypełnisz formularz powyżej wybierając Niemcy i podając dane kontaktowe lub kontaktując się z nami telefonicznie, a postaramy się o przyznanie Ci świadczenia rodzinnego Kindergeld!
 

Ważne zmiany w przyznawaniu Kindergeld!

Od 01.01.2018 niemiecki zasiłek na dzieci przyznawany jest tylko za okres 6 ostatnich przepracowanych miesięcy. Dowiedz się więcej w tym artykule.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz button

To tylko kilka kroków

1

first_step

Wyślij zgłoszenie

1

arrow

2

second_step

Zadzwonimy do Ciebie

2

arrow

3

third_step

Zajmiemy się formalnościami

3

arrow

4

fourth_step

Otrzymasz pieniądze

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecka Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy - jest to możliwe dopiero od daty ślubu.

Wnioskodawca przede wszystkim musi mieć nieograniczony obowiązek podatkowy i nadany ID numer. Nawet jeśli osoba pracująca w Niemczech nie posiada zameldowania z dzieckiem, istnieje możliwość ubiegania się o Kindergeld – urząd rozpatruje takie sprawy indywidualnie.

Wnioskodawcą może być osoba, która posiada zameldowanie na terenie Niemiec i korzysta z niego, prowadzi działalność gospodarczą (Gewerbe) lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona (także na tak zwanych „polskich kontraktach”), która składki na ubezpieczenie miała odprowadzane w Niemczech* oraz gdy rozlicza się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt).

*Osoby zatrudnione w Niemczech, których składki ubezpieczeniowe odprowadzane były w Polsce (dotyczy zwłaszcza osób delegowanych do pracy w Niemczech) również mają możliwość ubiegania się o Kindergeld, jednak tu Familienkasse ma prawo zdecydować, że zasiłek się nie należy. Różne Familienkasse wydają różne decyzje w takich przypadkach.
Uzupełnienie dotyczące pracowników oddelegowanych: *** do kwietnia 2010 roku kryterium podstawowym do otrzymania KG na terenie Niemiec było opłacanie tam składek na pakiet ubezpieczenia socjalnego. Od maja 2010 wystarczy, że wnioskodawca płacił podatki, ale i tutaj następuje pewien podział:

 • wniosek pracobiorcy, który ma nieograniczony obowiązek podatkowy będzie rozpatrywany wg prawa o podatku dochodowym.

 • wniosek pracobiorcy o ograniczonym obowiązku podatkowym będzie rozpatrywany wg federalnego prawa o zasiłkach rodzinnych (co automatycznie zobowiązuje go do opłacania wszelkich składek na terenie Niemiec- szanse na KG w takim przypadku są znikome).

Jeśli osoba pobierała zasiłek w Polsce lub miała do niego prawo, urząd niemiecki odejmie go od kwoty należnego Kindergeldu. Jeśli osoba ta nie pobierała zasiłku w Polsce, konieczne będzie zaświadczenie o braku prawa do zasiłku w Polsce.

2. Jaka jest wysokość zasiłku w Niemczech?

2017 2018
Pierwsze dziecko 192 194
Drugie dziecko 192 194
Trzecie dziecko 198 200
Każde kolejne dziecko 223 225

Kindergeld jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, licząc od pierwszego pełnego miesiąca pracy.

3. Jakie dokumenty wymagane są przez Familienkasse?

Aby ubiegać się o Kindergeld należy złożyć następujące dokumenty do Familienkasse:

Dla osoby pracującej w firmie niemieckiej:

 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnung za każdy okres pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec.

 • W przypadku starania się o Kindergeld za bieżący okres: podbite i wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie „Bescheinigung des Arbeitgebers” (kopia – wzór znajduje sięw  komplecie formularzy) oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do momentu ubiegania się o KG (Abrechnungi na bieżąco).

 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, aktz adnotacją o rozwodzie wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki).

 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): 

  • kopia Zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni, dla dziecka, gdy jest ono pełnoletnie– najlepiej na formie z Familienkasse (wypełnia i podbija szkoła/ uczelnia), ewentualnie na własnym druku uczelni – w tłumaczeniu na język niemiecki.

  • Oświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formie z Familienkasse – w komplecie (wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego), uzupełnia się tam informacje, jakie wykształcenie zostało uzyskane, lub kiedy będzie uzyskane (tytuł naukowy, nazwa zawodu – w przypadku edukacji zawodowej) + dodatkowo od kiedy do kiedy dziecko pracowało (wszystkie okresy), nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło, praca sezonowa, pomocnik).

 • Zaświadczenia o składzie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Warunkiem uzyskania KG jest miedzy innymi to, że wnioskodawca powinien być zameldowany z dziećmi! Jeśli ma inny meldunek niż dzieci i opiekunka, wówczas opiekun nie może wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować u biegać się o KG dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą.

 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka

 • Kopię zaświadczenia z MOPSu /GOPSu, tłumaczonego przysięgle na język niemiecki,   na wnioskodawcę jak i opiekuna w przypadku pobierania zasiłków na dziecko w Polsce. Zaświadczenie powinno obejmować okres adekwatny do zatrudnienia na terenie  Niemiec,  zawierać kwoty przyznanego zasiłku, rodzaj zasiłku oraz wskazanie, na które dziecko zasiłek został przyznany (Familienkasse odejmie wysokość zasiłków pobieranych w Polsce od kwoty Kindergeldu).

 • Kopię decyzji  z MOPSu/GOPSu  tłumaczoną przysięgle na język niemiecki na wnioskodawcę jak i opiekuna o braku prawa do zasiłku na dziecko. Na podstawie tego dokumentu Fmilienkasse nie może pomniejszać wypłat Kinergeldu o świadczenia z  Polski.  Natomiast zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków na dziecko w Polsce nie oznacza, że klient nie miał prawa do zasiłku, przez co Familnienkasse może pomniejszać Kindergled o świadczenia, do których rodzice mieli prawo w Polsce.

 • Kopia potwierdzenia meldunku.

 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech jako najemca lub podnajemca.

 • Kopia potwierdzenia ubezpieczenia na terenie Niemiec (najlepiej kopia Sozialversicherungsausweis, albo kopia karty zdrowotnej).

 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie potwierdzających je dokumentów:

  • W przypadku, gdy opiekun był bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania.

  •  Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, potrzebna jest kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu – bardzo ważny dokument. Zdobycie tego dokumentu może wiązać się z koniecznością złożenia wniosku o zasiłek na dzieci w Polsce i uzyskanie odrzucenia tego wniosku z informacją o braku prawa do zasiłku).

  • Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – potrzebna jest taka informacja.

  • Jeśli pobierał emeryturę/rentę – potrzebne daty pobierania zasiłku, daty od kiedy do kiedy pobierane było świadczenie i z jakiej instytucji (nazwa).

  • Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – informacje z jakiej instytucji pobierane były pieniądze i na jaki okres.

  • W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera przykładowo stypendium socjalne – taka informacja również jest istotna.

 • Podpisane formy z kompletu.

 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sądu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone.

W przypadku pracowników oddelegowanych:

 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung.

 • Kopia Bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres zatrudnienia, podpisane, wypełnione i podbite przez pracodawcę (wzór znajduje się komplecie formularzy) oraz biężący Abrechnung za każdymiesiąc pracy w bieżącym roku. 

 • Kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1.

 • Kopia umowy o pracę na zasadach oddelegowania (najlepiej w wersji niemieckiej).

 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.

 • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech – obowiązkowo.

 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników akt z adnotacją o rozwodzie.

 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki).

 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):

  • Kopia Zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni, dla dziecka, gdy jest ono pełnoletnie– najlepiej na formie z Familienkasse (wypełnia i podbija szkoła/ uczelnia), ewentualnie na własnym druku uczelni – w tłumaczeniu na język niemiecki.

  • Oświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formie z Familienkasse – w komplecie (wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego), uzupełnia się tam informacje, jakie wykształcenie zostało uzyskane, lub kiedy będzie uzyskane (tytuł naukowy, nazwa zawodu – w przypadku edukacji zawodowej) + dodatkowo od kiedy do kiedy dziecko pracowało (wszystkie okresy), nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło, praca sezonowa, pomocnik).

 • Zaświadczenia o składzie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Warunkiem uzyskania KG jest miedzy innymi to, że wnioskodawca powinien być zameldowany z dziećmi! Jeśli ma inny meldunek niż dzieci i opiekunka, wówczas opiekun nie może wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o KG dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą.

 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka

 • Kopię zaświadczenia z MOPSu /GOPSu, tłumaczonego przysięgle na język niemiecki,   na wnioskodawcę jak i opiekuna w przypadku pobierania zasiłków na dziecko w Polsce. Zaświadczenie powinno obejmować okres adekwatny do zatrudnienia na terenie  Niemiec,  zawierać kwoty przyznanego zasiłku, rodzaj zasiłku oraz wskazanie, na które dziecko zasiłek został przyznany (Familienkasse odejmie wysokość zasiłków pobieranych w Polsce od kwoty Kindergeldu)

 • Kopię decyzji  z MOPSu/GOPSu  tłumaczoną przysięgle na język niemiecki na wnioskodawcę jak i opiekuna o braku prawa do zasiłku na dziecko. Na podstawie tego dokumentu Fmilienkasse nie może pomniejszać wypłat Kinergeldu o świadczenia z  Polski.  Natomiast zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków na dziecko w Polsce nie oznacza, że klient nie miał prawa do zasiłku, przez co Familnienkasse może pomniejszać Kindergled o świadczenia, do których rodzice mieli prawo w Polsce. 

 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech jako najemca lub podnajemca.

 • Kopia potwierdzenia ubezpieczenia na terenie Niemiec (najlepiej kopia Sozialversicherungsausweis, albo kopia karty zdrowotnej) – jeśli klient posiada.

 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie potwierdzających je dokumentów:

  • W przypadku, gdy opiekun był bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania.

  • Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, potrzebna jest kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu – bardzo ważny dokument. Zdobycie tego dokumentu może wiązać się z koniecznością złożenia wniosku o zasiłek na dzieci w Polsce i uzyskanie odrzucenia tego wniosku z informacją o braku prawa do zasiłku).

  • Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – potrzebna jest taka informacja.

  • Jeśli pobierał emeryturę/rentę – potrzebne daty pobierania zasiłku, daty od kiedy do kiedy pobierane było świadczenie i z jakiej instytucji (nazwa).

  • Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – informacje z jakiej instytucji pobierane były pieniądze i na jaki okres.

  • W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera przykładowo stypendium socjalne – taka informacja również jest istotna.

 • Podpisane formy z kompletu.

 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą „Gewerbe” potrzebne jest:

 • Kopie zarejestrowania oraz ewentualnie wyrejestrowania Gewerbe.

 • Kopie decyzji z urzędu skarbowego za rozliczenie Gewerbe.

 • Kopia rachunku zysków i strat.

 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung jeśli w czasie prowadzenia działalności osoba również była zatrudniona u pracodawcy w normalnym trybie.

 • Kopie Bescheinigung des Arbeitgebers podpisane, wypełnione i podbite przez pracodawcę (wzór znajduje się komplecie formularzy) oraz biężące Abrechnungi za każdy przepracowany miesiąc w bieżącym roku jeśli w czasie prowadzenia działalności osoba również była zatrudniona u pracodawcy w normalnym trybie.

 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.

 • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech – obowiązkowo.

 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech.

 • Kopia potwierdzenia ubezpieczenia na terenie Niemiec „Sozialsversicherung” albo kopia karty zdrowotnej – obowiązkowo.

 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, akt z adnotacją o rozwodzie.

 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki).

 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):

  • kopia Zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni, dla dziecka, gdy jest ono pełnoletnie– najlepiej na formie z Familienkasse (wypełnia i podbija szkoła/ uczelnia), ewentualnie na własnym druku uczelni – w tłumaczeniu na język niemiecki.

  • Oświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formie z Familienkasse – w komplecie (wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego), uzupełnia się tam informacje, jakie wykształcenie zostało uzyskane, lub kiedy będzie uzyskane (tytuł naukowy, nazwa zawodu – w przypadku edukacji zawodowej) + dodatkowo od kiedy do kiedy dziecko pracowało (wszystkie okresy), nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło, praca sezonowa, pomocnik).

 • Zaświadczenia o składzie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse.

 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka

 • Kopię zaświadczenia z MOPSu /GOPSu, tłumaczonego przysięgle na język niemiecki,   na wnioskodawcę jak i opiekuna w przypadku pobierania zasiłków na dziecko w Polsce. Zaświadczenie powinno obejmować okres adekwatny do zatrudnienia na terenie  Niemiec,  zawierać kwoty przyznanego zasiłku, rodzaj zasiłku oraz wskazanie, na które dziecko zasiłek został przyznany (Familienkasse odejmie wysokość zasiłków pobieranych w Polsce od kwoty Kindergeldu)   

 • Kopię decyzji  z MOPSu/GOPSu  tłumaczoną przysięgle na język niemiecki na wnioskodawcę jak i opiekuna o braku prawa do zasiłku na dziecko. Na podstawie tego dokumentu Fmilienkasse nie może pomniejszać wypłat Kinergeldu o świadczenia z  Polski.  Natomiast zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków na dziecko w Polsce nie oznacza, że klient nie miał prawa do zasiłku, przez co Familnienkasse może pomniejszać Kindergled o świadczenia, do których rodzice mieli prawo w Polsce.

 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie potwierdzających je dokumentów:

  • W przypadku, gdy opiekun był bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania.

  • Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, potrzebna jest kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu – bardzo ważny dokument. Zdobycie tego dokumentu może wiązać się z koniecznością złożenia wniosku o zasiłek na dzieci w Polsce i uzyskanie odrzucenia tego wniosku z informacją o braku prawa do zasiłku).

  • Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – potrzebna jest taka informacja.

  • Jeśli pobierał emeryturę/rentę – potrzebne daty pobierania zasiłku, daty od kiedy do kiedy pobierane było świadczenie i z jakiej instytucji (nazwa).

  • Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – informacje z jakiej instytucji pobierane były pieniądze i na jaki okres.

  • W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera przykładowo stypendium socjalne – taka informacja również jest istotna.

 • Kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce w sytuacji, gdy składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce i klient nie pobierał zasiłku w Polsce – w przypadku braku tego dokumentu w opisanej sytuacji, Familienkasse odrzuci wniosek o Kindergeld. Zdobycie tego dokumentu może wiązać się z koniecznością złożenia wniosku o zasiłek na dzieci w Polsce i uzyskanie odrzucenia tego wniosku z informacją o braku prawa do zasiłku.

 • Podpisane formy z kompletu.

 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

4. Jakie dokumenty wymagane są przez ROPS (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)?

ROPS może wymagać następujące dokumenty:

 • Kopia dowodu opiekuna potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

 • Oświadczenie o dochodach.

 • Potwierdzenie wspólnego zameldowania opiekuna z dziećmi.

 • Odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał).

 • Akt małżeństwa (oryginał) lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument potwierdzający.

5. Jakie informacje potrzebne są do ubiegania się o Kindergeld?

Aby ubiegać się o Kindergeld, należy dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w naszym formularzu zgłoszeniowym.

6. Dlaczego Familienkasse kontaktuje się z ROPS?

Familienkasse w celu przyznania zasiłku Kindergeld, może poprosić ROPS/MOPS o potwierdzenie okoliczności życiowych wnioskodawcy.

7. Jak długo czeka się na zasiłek?

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy Familienkasse i ROPSem oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane klientowi przez te urzędy. W tej chwili czas oczekiwania wynosiokoło 6 miesięcy.

8. Uwaga! Ważna informacja.

Po przyznaniu zasiłku, należy informować Familienkasse o każdorazowej zmianie sytuacji życiowej. W przypadku, gdy Kindergeld już się nam nie należy, Familienkasse prosi o natychmiastowy zwrot nadpłaconego zasiłku w pełnej kwocie.

Pobierz dokumenty

Możesz też sam wydrukować formularze, wypełnić je, podpisać
i odesłać do nas.

Formularz

Plik pdf, 4.6MB

Kalkulator podatkowy

Możesz starać się o zwrot podatku w wysokości

650,50

To około 2 890,00

Według kursu walut dnia 24XI2016 FXMoney

* Wyliczenia są przybliżone. Dokładną sumę wyślemy Ci po wypełnieniu formularza