Zasiłek rodzinny w Niemczech

KindergeldZasiłek rodzinny W Niemczech

Czy wiesz, że poza zwrotem podatku możesz uzyskać także inne świadczenia? Możesz starać się m. in. o zasiłek Kindergeld.

Kindergeld - Zasiłek Rodzinny

W Niemczech

Zastanawiasz się czy poza zwrotem podatku możesz prosto i bez konsekwencji uzyskać inne świadczenia? Dobrze trafiłeś.

Odzyskaj swoje pieniądze

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

LUB
>> Zostaw swój numer - oddzwonimy

Świadczymy także wiele innych usług, między innymi pomożemy Ci uzyskać świadczenie rodzinne Kindergeld z Niemiec, które może wynieść nawet 194 euro na jedno dziecko, a przy czwartym dziecku nawet 225 euro miesięcznie.

Jako, że Polska znajduje się w Unii Europejskiej możesz ubiegać się o szereg świadczeń i zasiłków dostępnych w kraju, w którym pracujesz lub pracowałeś.

Pracujesz w Niemczech i masz dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowe środki na utrzymanie i edukację swoich dzieci Kindergeld.

Wystarczy, że wypełnisz formularz powyżej wybierając Niemcy i podając dane kontaktowe lub kontaktując się z nami telefonicznie, a postaramy się o przyznanie Ci świadczenia rodzinnego Kindergeld!
 

Ważne zmiany w przyznawaniu Kindergeld!

Od 01.01.2018 niemiecki zasiłek na dzieci przyznawany jest tylko za okres 6 ostatnich przepracowanych miesięcy. Dowiedz się więcej w tym artykule.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz button

To tylko kilka kroków

1

first_step

Wyślij zgłoszenie

1

arrow

2

second_step

Zadzwonimy do Ciebie

2

arrow

3

third_step

Zajmiemy się formalnościami

3

arrow

4

fourth_step

Otrzymasz pieniądze

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o Kindergeld?

O zasiłek rodzinny Kindergeld można wnioskować na dzieci przebywające w Niemczech oraz na te mieszkające w Polsce, do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Na dzieci niepełnosprawne można pobierać zasiłek Kindergeld bez ograniczenia wiekowego nawet, jeśli się nie uczą (warunek - niepełnosprawnośc musiała nastąpić przez ukończeniem 25 roku życia). 

Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione oraz na dzieci współmałżonka od momentu ślubu, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Pełnoletnie dzieci mają prawo do zasiłku nawet wtedy, jeżeli oprócz nauki pracują. Nie mogą jednak pracować więcej niż 20h tygodniowo (pół etatu) i zarabiać więcej niż 450 euro miesięcznie.

Aby móc wnioskować o zasiłek Kindergeld należy spełnić 2 podstawowe warunki: posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech oraz meldunek z dzieckiem (przynajmniej jeden z rodziców). Nawet jeśli osoba pracująca w Niemczech nie posiada zameldowania z dzieckiem, istnieje możliwość ubiegania się o Kindergeld – urząd rozpatruje takie sprawy indywidualnie.

O zasiłek Kindergeld może wnioskować również osoba, która prowadzi w Niemczech Gewerbe czyli działalność gospodarczą lub została oddelegowana do Niemiec z polskiej firmy.

2. Jaka jest wysokość zasiłku w Niemczech?

2018 2019
Pierwsze dziecko 194 204
Drugie dziecko 194 204
Trzecie dziecko 200 210
Każde kolejne dziecko 225 235

Kindergeld jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, nawet jeśli przepracowałeś w danym miesiącu tylko jeden dzień. Od 01.01.2018 wnioskujemy już tylko o zasiłek Kindergeld za 6 miesięcy wstecz od momentu wpłynięcia wniosku do Familienkasse (nie od daty wysłania wniosku).

3. Jakie dokumenty wymagane są przez Familienkasse?

Abyś nie stracił całego przysługującego Ci zasiłku, Twój wniosek musi zostać złożony do Familienkasse jak najszybciej. Dlatego, aby przyspieszyć proces, nasza firma wysyła dokumenty w 2 etapach:

Dokumenty z 1 etapu wysyłamy od razu po ich skompletowaniu. Dokumenty z 2 etapu dosyłamy do Familienkasse później.

ETAP 1:

- podpisane wnioski
- formularz zgłoszeniowy
- kopia Lohnsteuerbescheinigung
- kopie Abrechnungów za każdy miesiąc pracy
- zaświadczenie od pracodawcy Arbeitgeberbescheinigung
- numer identyfikacyjny lub numer pesel
- kopia zameldowania lub umowy najmu mieszkania w Niemczech

ETAP 2:

- kopia aktu małżeństwa
- kopia aktów urodzenia dzieci
- zaświadczenie o składzie rodziny Familienstandsbescheinigung lub zaświadczenie o meldunku wszystkich członków rodziny
- decyzja przyznająca lub odrzucająca zasiłek w Polsce lub zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym w Polsce

UWAGA!

Jeżeli pobierałeś w Polsce zasiłek - kopia zaświadczenia z MOPS/GOPS. Zaświadczenie musi potwierdzać pobieranie zasiłku przez oboje rodziców, obejmować okres wnioskowania o Kindergeld. Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje: kwoty przyznanego zasiłku, rodzaj zasilku oraz wskazanie na które dziecko zasiłek był przyznany. Familienkasse odejmie kotę zasiłku pobieraną w Polsce od kwoty Kindergeld. Zaświadczenie nie wymaga tłumaczenia na język niemiecki.

Jeżeli nie pobierałeś zasiłku w Polsce, ponieważ nie miałeś prawa do zasiłku potrzebna jest kopia decyzji z MOPS/GOPS z informacją o odrzuceniu wniosku o zasiłek w Polsce. W przypadku niedosatrczenia do Familienkasse decyzji o braku prawa do pobierania zasiłkuw Polsce, Familienkasse może uznać, że takie prawo posiadałeś i odejmie od kwoty Kindergeld kwotę przysługującego zasiłku w Polsce. Decyzja nie wymaga tłumaczenia na język niemiecki.

Jeżeli dopiero złozyłeś wniosek o zasiłek w Polsce i czekasz na decyzję, dostarcz nam zaświadczenie informujące o tym fakcie.

Jeśli prowadziłeś w Niemczech Gewerbe (działalność gospodarczą załącz dodatkowo:

  • Kopię zarejestrowania oraz ewentualnie wyrejestrowania Gewerbe: Gewerbeanmeldung oraz Gewerbeabmeldung.
  • Kopię decyzji z urzędu skarbowego za rozliczenie Gewerbe za ostatni rok podatkowy
  • Kopię Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnungi (odcinki z wypłaty), jeśli w czasie prowadzenia działalności byłeś zatrudniony również u pracodawcy w normalnym trybie
  • Wystawione rachunki na każdy miesiąc prowadzonej działalności (brak rachunku na dany miesiąc będzie skutkować brakiem zasiłku za ten miesiąc)

Jeśli byłeś oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmą załącz dodatkowo:

  • Kopię zaświadczenia A1, potwierdzającego ubezpieczenie w ZUS
  • Bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres zatrudnienia, podpisane i podbite przez pracodawcę
  • Kopię umowy o pracę na zasadach oddelegowania (w wersji niemieckiej)

4. Kindergeld a zasiłki rodzinne w Polsce

Familienkasse ma prawo pomniejszyć zasiłek Kindergeld o przysługujący zasiłek w Polsce (nawet jeśli wnioskodawca faktycznie go nie pobierał). 

5. Jakie informacje potrzebne są do ubiegania się o Kindergeld?

Aby ubiegać się o Kindergeld, należy dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w naszym formularzu zgłoszeniowym.

6. Dlaczego Familienkasse kontaktuje się z ROPS?

Urzędy kontaktują się ze sobą w celu ustalenia pierszeństwa wypłacania zasiłku przez dane kraje.

7. Jak długo czeka się na zasiłek?

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy Familienkasse i ROPSem oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane klientowi przez te urzędy. W tej chwili czas oczekiwania wynosiokoło 6 miesięcy.

8. Uwaga! Ważna informacja.

Po przyznaniu zasiłku, należy informować Familienkasse o każdorazowej zmianie sytuacji życiowej. W przypadku, gdy Kindergeld już się nam nie należy, Familienkasse prosi o natychmiastowy zwrot nadpłaconego zasiłku w pełnej kwocie. Gdy pobierasz Kindergeld cyklicznie, Familienkasse co jakiś czas będzie sprawdzać czy nadal przysługuje Ci prawo do pobierania zasiłku. W związku z tym otrzymasz odpowiednią ankietę. Dosłanie jej w wyznaczonym przez Familienkasse czasie jest konieczne do kontynuacji wypłacania zasiłku. Jeśli otrzymasz taką ankietę odeślij ją do nas podpisaną. Niedosłanie ankiety może spowodować odrzucenie zasiłku o kolejny okres i stratę Kindergeld za kilka miesięcy.

Pobierz dokumenty

Możesz też sam wydrukować formularze, wypełnić je, podpisać
i odesłać do nas.

Formularz

Plik pdf, 8.1MB

Kalkulator podatkowy

Możesz starać się o zwrot podatku w wysokości

650,50

To około 2 890,00

Według kursu walut dnia 24XI2016 FXMoney

* Wyliczenia są przybliżone. Dokładną sumę wyślemy Ci po wypełnieniu formularza