Wiele osób pracujących na terenie Holandii wciąż zastanawia się nad tym co się stanie, jeśli nie złożą deklaracji przez holenderskim Urzędem Skarbowym. Niestety podatnik, który nie wykazał przed Belastingdienst wszystkich lub części swoich dochodów, będzie musiał liczyć się z kosztownymi konsekwencjami.  Warto więc wywiązać się z tego obowiązku.

W praktyce istnieją dwie okoliczności, w których podatnik nie dokonuje rozliczenia przez Belastingdienst. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której podatnik zwyczajnie zapomni i spóźni się ze złożeniem deklaracji, druga zaś dotyczy osób, które pomimo obowiązku wykazania swoich dochodów bagatelizują tę powinność i świadomie nie składają deklaracji.

Spóźnione rozliczenie roczne najczęściej traktowane jest jako wykroczenie skarbowe. W ramach kary, urzędnicy lub inspektorzy kontroli skarbowej mogą nałożyć sankcje finansowe. Bardziej skomplikowane sprawy mogą trafić do sądu. Wtedy można się spodziewać jeszcze wyższej kwoty grzywny.

Najważniejsze jest, aby podatnik jak najszybciej złożył spóźnioną deklarację i uregulował zobowiązanie. Można też poinformować instytucję o zaistniałej sytuacji, zanim urzędnicy sami zorientują się, że zeznanie podatkowe nie zostało dostarczone na czas.

Późne rozliczenie z fiskusem może wydłużyć też czas oczekiwania na ewentualny zwrot podatku. Co do zasady, urząd skarbowy zazwyczaj zwraca pieniądze wcześniej tym osobom, które złożyły swoją deklarację w wyznaczonym na to czasie. Dlatego prawdopodobnym jest to, że im wcześniej przekażesz formularz – tym szybciej otrzymasz nadpłatę.

Kolejna sytuacja dotyczy osób, które dowiedziały się o możliwej niedopłacie i świadomie postanowiły nie składać swojego zeznania do urzędu w celu uniknięcia zapłaty. W takim przypadku Belastingdienst po kilku tygodniach wysyła wezwanie do rozliczenia (hol. Aangiftebrief). Jeśli po tym liście podatnik wciąż nie złoży swojego zeznania, urząd wysyła ponaglenie wezwania po kolejnych kilku tygodniach.

W przypadku zignorowania pisma, które przypomina o złożeniu deklaracji do urzędu oraz następnego ponaglenia podatnik otrzymuje jeszcze zazwyczaj 10 dni roboczych, żeby złożyć deklarację. Jeśli tego nie zrobi otrzyma  karę w wysokości od 369 euro do nawet  5 278 euro, o czym Belastingdienst zawsze informuje w liście z ponagleniem do wysłania deklaracji. Obowiązek wobec fiskusa to nie tylko złożenie deklaracji, ale przede wszystkim – uregulowanie należnego podatku.

Grzywna, którą podatnik może otrzymać  z obowiązkiem zapłaty może być nawet dwukrotnie większa od początkowej niedopłaty, którą posiadał. Osoby, które nie uregulują niedopłaty podatku zgodnie z ich obowiązkiem i postanowią, że poczekają  na wezwanie, będą musieli liczyć się z nieprzyjemnymi  konsekwencjami finansowymi, które wcześniej czy później i tak zostaną na nich nałożone przez holenderski Urząd Skarbowy.