Zarząd spółki pod firmą EURO-TAX.PL ZWROT PODATKU S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.